Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
  E G T C C E T C
  E U W T Novum
  E U W T Tritia
  E U W T Ogolnie
  Europejskie Ugrupowani...
  G E C T Hopital De Cer...
 Strona główna
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej

pol. EUWT, ang. EGTC, niem. EVTZ

A. Źródła prawa
Zob. Źródła prawa o EUWT

B. Historia EUWT
Zob. Historia powstania EUWT (draft)

C. Charakter prawny EUWT
Zob. Charakter prawny EUWT,

D. EUWT a inne formy kooperacji terytorialnej
zob. EUWT i inne formy współpracy terytorialnej w UE

E. Korzyści płynące z formy EUWT
Zob. Korzyści płynące z utworzenia EUWT

F. Problemy związane z EUWT
Zob. Zagadnienia problematyczne dotyczące EUWT

G. Zagadnienia związane z tworzeniem i działaniem EUWT
Zob. następujące opracowania:
H. Szczególne zagadnienia dotyczące EUWT
Zob. np.
I. Ugrupowania z uwagi na położenie i charakter wykonywanej działalności
Szczególną uwagę poświęcam polsko-niemieckim EUWT.

J. Reforma RozpWEEUWT
Zob. osobnym opracowaniu.

K. Dokumenty dotyczące EUWT,
Zob. następujące opracowania:
L. Komentarze do aktów prawnych
W trakcie opracowywania są także komentarze do aktów prawnych dotyczących europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej:

M. Linki
Ciekawe linki:
CategoryEUWTBazaDanych CategoryLeksykonE
Na tej stronie nie ma komentarzy