Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Duehr Colomb Nadin2010
  E U W T Planowanie Prz...
  Fabbro Haselsberger2009
  Ladysz Oziem Gospodark...
  Martinez Soria2006
  Reinke2006
  Tabaka Dietrich2010
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Gospodarka przestrzenna

zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym w Polsce i w regionach przygranicznych

Następujące strony (łącznie 7) należą do CategoryGospodarkaPrzestrzenna:

DuehrColombNadin2010 [Lit.: Dühr/Colomb/Nadin, European spatial planning..., 2010]
EUWTPlanowaniePrzestrzenne [EUWT i planowanie przestrzenne]
FabbroHaselsberger2009 [FabbroHaselsberger2009]
LadyszOziemGospodarkaPrzestrzenna2005 [LadyszOziemGospodarkaPrzestrzenna2005]
MartinezSoria2006 [MartinezSoria2006]
Reinke2006 [Reinke2006]
TabakaDietrich2010 [TabakaDietrich2010]


CategoryPrawoPubliczne CategoryEUWT
Na tej stronie nie ma komentarzy