Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
  E G T C C E T C
  C E S C I An Analys...
  E U W T Finansowanie
  E U W T Novum
  E U W T Tritia
  E U W T Ogolnie
  Europejskie Ugrupowani...
  G E C T Hopital De Cer...
 Strona główna
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: EGTC CETC Ltd.

EGTC Central European Transport Corridor Limited

CETC EGTC
Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy EUWT z o.o.
Ugrupowanie zostało powołane dla ułatwienia i wspierania współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej między wszystkimi jego członkami, w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów albo programów współpracy terytorialnej z następującymi celami:
  • Wspieranie i promocja rozwoju dostępności transportowej wzdłuż osi transportu multimodalnego północ-południe od Morza Bałtyckiego do Adriatyku oraz wzdłuż ewentualnego rozgałęzienia korytarza w kierunku Morza Czarnego, w obszarze działania Ugrupowania,
  • Wspieranie w sposób zrównoważony rozwoju gospodarki zaangażowanych regionów, co przełoży się na poprawę wskaźników zatrudnienia oraz jakości środowiska naturalnego i warunków życiowych osób tam zamieszkujących,
  • Działanie na rzecz wzmacniania kompatybilności infrastruktury transportowej pomiędzy zaangażowanymi regionami,
  • Zapewnianie wsparcia i warunków dla rozwoju intermodalnych połączeń transportowych i tym samym rozpowszechnianie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Siedziba: Szczecin (POLSKA)
Data utworzenia: 23/04/2014

Dyrektor: Krzysztof ŻARNA
Członkowie szwedzcy: Region Skania
Członkowie polscy: Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubuskie, Województwo Dolnośląskie (podpisało Aneks o przystąpieniu dnia 21.2.2017 (zob. informacja prasowa), Województwo Opolskie (obserwator),
Członkowie węgierscy: Komitat Zala, Komitat Vas
Członkowie chorwaccy: Komitat Karlovačka, Komitat Varaždin, Komitat Primorje-Gorski Kotar
Link : Central European Transport Corridor EGTC


Dalsze informacje powiązane z tym dokumentem:
Następujące strony (łącznie 2) należą do CategoryEGTCCETC:

CESCIAnAnalysis2010 [CESCIAnAnalysis2010]
EUWTFinansowanie [EUWTFinansowanie]


CategoryEUWTBazaDanych
Na tej stronie nie ma komentarzy