Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Historia powstania instrumentu europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej


A. EUWT jako forma współpracy transgranicznej podmiotów publicznych
EUWT jako jeden z możliwych instrumentów współpracy transgranicznej został bliżej przedstawiony w osobnym dokumencie.

B. Pierwsze próby współpracy transgranicznej podmiotów publicznych
Zob. CzarneckaZawadaOsteuropaRecht2008, s. 184-188.

C. Instytucjonalizacja współpracy transgranicznej podmiotów publicznych w latach powojennych

D. Wnioski


CategoryEUWTZagadnieniaOgolne
Na tej stronie nie ma komentarzy