Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Grenzgänger | pracownicy przygraniczni

strona poświęcona zagadnieniom prawnym ważnym dla pracowników przygranicznych

A. Granica polsko-niemiecka
1. Opracowania na temat prawa socjalnego na pograniczu
Następujące strony (łącznie 10) należą do CategoryGrenzgaenger:

ArbeitslosengeldBeiArbeitsunfaehigkeit [ArbeitslosengeldBeiArbeitsunfaehigkeit]
ArbeitslosengeldWNiemczech [ArbeitslosengeldWNiemczech]
Elterngeld [Elterngeld]
ElternzeitWNiemczech [ElternzeitWNiemczech]
Kindergeld [Kindergeld]
KrankengeldWNiemczech [KrankengeldWNiemczech]
SwiadczeniaNaWypadekSmierciZatrudnionegoWNiemczech [SwiadczeniaNaWypadekSmierciZatrudnionegoWNiemczech]
VerlustDesFreizuegigkeitsrechts [VerlustDesFreizuegigkeitsrechts]
ZagraniczneSwiadczeniaEmerytalnoRentowe [ZagraniczneSwiadczeniaEmerytalnoRentowe]
ZwolenienieChoroboweWNiemczech [ZwolenienieChoroboweWNiemczech]


2. Orzecznictwo (prawo socjalne ogólnie)
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 marca 2017 r., sprawa C-496/15 (ECLI:EU:C:2017:152); Alphonse Eschenbrenner przeciwko Bundesagentur für Arbeit
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 15 grudnia 2016 r., w sprawach połączonych od C‑401/15 do C‑403/15 (ECLI:EU:C:2016:955); podobny stan faktyczny w C‑238/15
Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 5 lutego 2015 r. , sprawa C-655/13 (ECLI:EU:C:2015:62 H.J. Mertens / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)
3. Orzecznictwo - świadczenia społeczne
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r., sprawa C‑250/13 (ECLI:EU:C:2014:278, Birgit Wagener przeciwko Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen-Schwenningen) - uwzględnienie świadczeń rodzinnych pobieranych w Szwajcarii przy obliczaniu przez państwo członkowskie zasiłków na dzieci pozostające na utrzymaniu – Dodatek dyferencyjny
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 kwietnia 2013 r., sprawa C‑443/11 (ECLI:EU:C:2013:224, F.P. Jeltes i in. przeciwko Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)


CategoryAdresaci
Na tej stronie nie ma komentarzy