Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Rozporządzenie 1082/2006 (EUWT)


skrót: RozpWEEUWT
pełna nazwa: Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
publikacja: Dz.U. WE Nr L 210 z 31.7.2006, str. 19-24.
tekst na portalu polskieustawy.com: RozpWEEUWT
wejście w życie: 01.08.2006
procedura: zob. strona EurLex
uwagi: aktualnie (rok 2012) prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia i reformą EUWT (zob. więcej EUWTReforma).

CategorySkroty CategoryEUWTPrzepisy CategoryPrawoEuropejskie CategoryAktyPrawne
Na tej stronie nie ma komentarzy