Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Akty prawne

Podstawowym narzędziem pracy prawnika są akty prawne, stąd też należą one do zasobów serwisu - chociaż jedynie w sposób pośredni. Każdą z obowiązujących w Polsce ustaw oraz wiele rozporządzeń można łatwo i szybko znaleźć w naszym odrębnym serwisie polskieustawy.com.

Ponadto dla wszystkich zainteresowanych tłumaczeniami aktów prawnych na inne języki przydatne mogą być informacje zawarte na stronie o tłumaczeniach polskich aktów prawnych na inne języki.

Następujące strony (łącznie 9) należą do CategoryAktyPrawne:

AktyPrawne [Akty prawne]
AktyPrawneNiemieckie [Akty prawne w Niemczech]
CategoryUstawy [Informacje o ustawach]
DyrZamPubl [Dyrektywa nr 2014/24/UE]
DyrZamPublKonc [Dyrektywa nr 2014/23/UE]
DyrZamPublSekt [Dyrektywa nr 2014/25/UE]
RozpWEEUWT [Rozporządzenie 1082/2006 (EUWT)]
SkrotyAktowPrawnych [Skróty aktów prawnych]
TlumaczeniaAktowPrawnych [Tłumaczenia aktów prawnych]CategoryInformacje
Na tej stronie nie ma komentarzy