Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kategoria: Skróty

Objaśnienia skrótów stosowanych w serwisie

Następujące strony (łącznie 15) należą do CategorySkroty:

ADR [ADR]
DyrZamPubl [Dyrektywa nr 2014/24/UE]
DyrZamPublKonc [Dyrektywa nr 2014/23/UE]
DyrZamPublSekt [Dyrektywa nr 2014/25/UE]
IGCP [IGCP]
PPUW [PPUW]
RegProcETS [Skrót: RegProcETS]
RozpWEEUWT [Rozporządzenie 1082/2006 (EUWT)]
SkrotyAktowPrawnych [Skróty aktów prawnych]
StatETS [Skrót: StatETS]
TraktAkces [Skrót: TraktAkces]
UGospNier [Ustawa o gospodarce nieruchomościami]
UkEur [Skrót: UkEur]
UNabywNierPCudz [Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców]
UZastRej [Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów]


CategoryInformacje CategoryAutor CategoryUzytkownik
Na tej stronie nie ma komentarzy