Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kategoria: Służebności

informacje ogólne na temat służebności osobistych i gruntowych

Następujące strony (łącznie 32) należą do CategorySluzebnosci:

CategoryKazusySluzebnosci [Kategoria: Kazusy dot. służebności] CategorySluzebnoscPrzesylu [Kat.: Służebność przesyłu]
GrochowskiMoP2014a [Lit.: Grochowski, Monitor Prawniczy 2014] KrolIPPTBSPUJ2011 [Lit.: Król, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2011]
MMSluzebnosci [Mind map: służebności] PostanowienieSNICSK13508 [Postanowienie SN z 15.10.2008, I CSK 135/08]
PostanowienieSNICSK6407 [Postanowienie SN z 18.5.2007, I CSK 64/07] PostanowienieSNIIICSK3805 [Postanowienie SN z 27.1.2006 r., III CSK 38/05]
PostanowienieSNIIICZP10810 [Postanowienie SN z 17.12.2010, III CZP 108/10] PrzeniesienieSluzebnosciGruntowej [Przeniesienie służebności gruntowej]
RoszczenieOchronaSluzebnosciGruntowej [Roszczenia o ochronę służebności] RoszczenieUstanowienieSluzebnosciGruntowej [Roszczenie o ustanowienie służebności gruntowej]
RoszczenieUstanowienieSluzebnosciOsobistej [Roszczenie o ustanowienie służebności osobistej] RoszczenieZamianaSluzebnosciOsobistejNaRente [Roszczenie o zamianę służebności na rentę]
RoszczenieZmianaTresciSluzebnosciGruntowej [Roszczenia o zmianę treści służebności] RoszczenieZmianaTresciSluzebnosciOsobistej [Roszczenie o zmianę treści lub zakresu wykonywania służebności]
RoszczenieZniesienieSluzebnosciGruntowej [Roszczenia o zniesienie służebności gruntowej] RoszczenieZniesienieSluzebnosciOsobistej [Roszczenie o zniesienie służebności osobistej]
Sluzebnosci [Służebności] SluzebnosciGruntowe [Służebności gruntowe, art. 285 - 295 KC]
SluzebnosciOsobiste [Służebności osobiste, art. 296 - 305 KC] UchwalaSNIIICZP1011 [Uchwała 7 sędziów SN z 9.8.2011 r., III CZP 10/11]
UchwalaSNIIICZP12709 [Uchwała SN z 5.2.2010, III CZP 127/09] UchwalaSNIIICZP7009 [Uchwała SN z 22.10.2009, III CZP 70/09]
UchwalaSNIIICZP909 [Uchwała SN z 17.4.2009, III CZP 9/09] UstanowienieSluzebnosciGruntowej [Ustanowienie służebności gruntowej]
WagemannNieruchomosci2011 [Lit.: Wagemann, Nieruchomości, 2011] WygasniecieSluzebnosciGruntowej [Wygaśnięcie służebności gruntowej]
WygasniecieSluzebnosciOsobistej [Wygaśnięcie służebności osobistej] WyrokTKSK998 [WyrokTKSK998]
ZasiedzenieSluzebnosciGruntowej [Zasiedzenie służebności gruntowej i przesyłu] ZasiedzenieSluzebnosciOsobistej [Zasiedzenie służebności osobistej]Kategoria należy do następujących kategorii nadrzędnych:
CategoryPrawaRzeczoweOgraniczone
Na tej stronie nie ma komentarzy