Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Przeniesienie służebności gruntowej


Przeniesienie służebności gruntowej jest formą nabycia pochodnego oraz translatywnego jednocześnie.
Służebność jest prawem związanym z nieruchomością, a więc może być zbyta tylko razem z nieruchomością władnącą, na której rzecz jest ustanowiona. Stanowi ona bowiem część składową nieruchomości (art. 50 KC
art. 50 KC
Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością.
) i nie może być tym samym samodzielnym przedmiotem obrotu (art. 47 KC
art. 47 KC
§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.
). Za każdym razem więc zbycie nieruchomości władnącej pociąga za sobą zbycie służebności. Tym samym więc nabycie służebności zależy od skutecznego nabycia własności nieruchomości.
Także zbycie nieruchomości obciążonej prowadzi do tego, iż kolejny jej właściciel jest zobowiązanym w zakresie ustanowionej wcześniej służebności.

CategorySluzebnosci
Na tej stronie nie ma komentarzy