Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Akty prawne w Niemczech

linki do tekstów aktów prawnych naszego zachodniego sąsiada

Aktualne teksty aktów prawnych obowiązującego w Niemczech prawa udostępnia na swojej stronie Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości (Bundesministerium der Justiz, w skrócie BMJ).
Oto linki do aktów najczęściej potrzebnych użytkownikom serwisu:
  • AGG - ustawa antydyskryminacyjna
  • AktG - ustawa o spółce akcyjnej
  • BGB - kodeks cywilny
  • EnWG - prawo gospodarki energetycznej
  • Grundgesetz - ustawa zasadnicza (konstytucja)

CategoryAktyPrawne
Na tej stronie nie ma komentarzy