Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Lit.: Ładysz/Oziem, Gospodarka Przestrzenna, 2005


Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Stosowanie nowej terminologii
3. Zasadność opracowania nowej koncepcji i jej wdrażania
4. Role europejskiej współpracy terytorialnej w polityce spójności UE
5. Wybrane różnice między EUWT a euroregionem
6. Podsumowanie
Summary
autor: Ładysz J., Oziem H.
tytuł: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jako nowa forma europejskiej współpracy terytorialnej
czasopismo: Gospodarka Przestrzenna
rocznik: 2005
numer: VIII
strony: 23-30
dostępność: skan

CategoryLiteraturaPortalu CategoryGospodarkaPrzestrzenna CategoryEUWTLiteraturaL CategoryEUWTLiteratura2005
Na tej stronie nie ma komentarzy