Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Duehr Colomb Nadin2010
  E U W T Planowanie Prz...
  Fabbro Haselsberger2009
  Ladysz Oziem Gospodark...
  Martinez Soria2006
  Reinke2006
  Tabaka Dietrich2010
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

EUWT i planowanie przestrzenne

możliwości zastosowania instrumentu EUWT w zakresie transgranicznego planowania przestrzennego

A. PROBLEMY OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGOB. EUWT Z ZADANIAMI Z ZAKRESU PLANOWANIA
ŚEKT - zadanie --> stworzenie wspólnego obszaru planistycznego
Strasbourg-Ortenau
PAMINA (?)

C. LITERATURA

CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczne CategoryGospodarkaPrzestrzenna CategoryPrawoBudowlane
Na tej stronie nie ma komentarzy