Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wersja [19944]

To jest stara wersja StartEUWT utworzona przez MarcinKrzymuski, 2015-09-29 10:40:29.

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

strona Centrum Kompetencyjnego EUWT

Witamy serdecznie na platformie WIKI Centrum Kompetencyjnego EUWT na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

""<div class="katBox">
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1">
<tr valign="top"><td colspan="2" class="katTitle">aktualne tematy</td></tr>

<!-- rubryka 1 --><tr>
<tr>
<td class="katMaster"><a href='wikka.php?wakka=EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej' title='dział zajmujący się EUWT'>Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej</a> (EUWT):</td>
<td class="katSlave">

<a href='wikka.php?wakka=EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej' title='przegląd informacji w dziale'>przegląd działu EUWT</a> <br/>

<a href='wikka.php?wakka=EUWTTworzenie' title='zasady tworzenia EUWT'>tworzenie EUWT</a> <br/>

<a href='wikka.php?wakka=EUWTMozliwosciZastosowania' title='możliwości wykorzystania formy prawnej EUWT'>możliwości wykorzystania EUWT</a> <br/>

<a href='wikka.php?wakka=KomentarzRozpWEEUWT' title='komentarz do rozporządzenia o EUWT'>komentarz do rozporządzenia 1082/2006</a> <br/>

<a href='wikka.php?wakka=KomentarzUEUWT' title='komentarz do ustawy z 2008 r. o EUWT'>komentarz do ustawy z 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej</a> <br/>

<div align="right"><a href="http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej">więcej...</a></div></td>
</tr>
</table>


Udostępnione Państwu w niniejszym mini-portalu informacje powstały w ramach projektu "Likwidacja granic w regionach przygranicznych - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako instrument współpracy terytorialnej jednostek samorządu terytorialnego w Europie" prowadzonego w Viadrina Center B/Orders in Motion. Niniejsza strona jest częścią B/Order Studies, stanowiących internetową prezentację projektów realizowanych w Viadrina Center i ich wyników.

Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. Drzewko po lewej stronie pozwoli Państwu na szybkie zorientowanie się w zamieszczonych opracowaniach. W razie konieczności możecie Państwo również skorzystać z wyszukiwarki pełnotekstowej. Dzięki połączeniu z bazą przepisów prawnych polskieustawy.com macie Państwo możliwość na bieżąco weryfikować brzmienie regulacji omawianych w poszczególnych analizach.

Koncepcję techniczną niniejszego portalu opracował partner naszego projektu - prof. dr Wojciech Lisiewicz z Fachhochschule Schmalkalden. Za treści odpowiedzialny jest zespół projektu Centrum Kompetencyjne EUWT.

Zachęcamy do korzystania i współtworzenia portalu o EUWT.


CategoryEUWT
Na tej stronie nie ma komentarzy