Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015


Spis treści:
1. Zmiany w rozporządzeniu o EUWT
1.1. Zadania EUWT
1.1.1. Zbieżność kompetencji
1.1.2. Ograniczenia przedmiotowe
1.1.3. Zakres zadań a cele stawiane przed EUWT
1.1.4. Współfinansowanie działalności z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
1.1.5. Wykonywanie uprawnień o charakterze władczym
1.2. Akty organizacyjne EUWT
1.3. Prawo właściwe
1.3.1. Właściwe prawo unijne
1.3.2. Prawo krajowe
1.3.3. Uwagi odnośnie do hierarchii źródeł prawa
1.4. Członkowie EUWT
1.4.1. Władze na szczeblu krajowym
1.4.2. Przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu dyrektywy 2004/17/WE
1.4.3. Przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
1.4.4. Udział państw trzecich (art. 3 ust. 1 lit. f rozporządzenia o EUWT)
1.4.5. EUWT jako członek w innym ugrupowaniu
1.5. Odpowiedzialność EUWT i jego członków
1.6. Pracownicy ugrupowania
1.6.1. Indywidualne umowy o pracę
1.6.2. Delegowanie pracowników do ugrupowania
1.6.3. Zatrudnienie na podstawie stosunku publicznoprawnego
1.7. Ułatwienie tworzenia ugrupowań
2. EUWT i europejska współpraca terytorialna
3. EUWT i zamówienia publiczne
4. Wnioski
autorzy: Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki
tytuł: EUWT 2.0? Reforma rozporządzenia o europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej szansą na ożywienie współpracy transgranicznej podmiotów publicznych
czasopismo: Samorząd Terytorialny
rok: 2015
numer: 6
strony: 23-37
dostępność:
  • w całości w Lex Omega
  • skan

CategorySamorzadTerytorialnyArtykuly CategoryLiteraturaPortalu CategoryEUWTLiteraturaK CategoryEUWTLiteratura2015 CategoryEUWTLiteraturaPolski
Na tej stronie nie ma komentarzy