Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony KrzymuskiKubickiST2015


Wersja [21860]

Czas ostatniej edycji: 2018-02-18 13:22:54. Autor: MarcinKrzymuski.
Dodane:
===== Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015=====

Usunięte:
=====Lit.: Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015=====


Wersja [20800]

Czas edycji: 2016-02-07 11:47:10. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
>>**Spis treści:**
1. Zmiany w rozporządzeniu o EUWT
1.1. Zadania EUWT
1.1.1. Zbieżność kompetencji
1.1.2. Ograniczenia przedmiotowe
1.1.3. Zakres zadań a cele stawiane przed EUWT
1.1.4. Współfinansowanie działalności z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
1.1.5. Wykonywanie uprawnień o charakterze władczym
1.2. Akty organizacyjne EUWT
1.3. Prawo właściwe
1.3.1. Właściwe prawo unijne
1.3.2. Prawo krajowe
1.3.3. Uwagi odnośnie do hierarchii źródeł prawa
1.4. Członkowie EUWT
1.4.1. Władze na szczeblu krajowym
1.4.2. Przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu dyrektywy 2004/17/WE
1.4.3. Przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
1.4.4. Udział państw trzecich (art. 3 ust. 1 lit. f rozporządzenia o EUWT)
1.4.5. EUWT jako członek w innym ugrupowaniu
1.5. Odpowiedzialność EUWT i jego członków
1.6. Pracownicy ugrupowania
1.6.1. Indywidualne umowy o pracę
1.6.2. Delegowanie pracowników do ugrupowania
1.6.3. Zatrudnienie na podstawie stosunku publicznoprawnego
1.7. Ułatwienie tworzenia ugrupowań
2. EUWT i europejska współpraca terytorialna
3. EUWT i zamówienia publiczne
4. Wnioski>>**autorzy:** Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki

Usunięte:
**autorzy:** Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki


Wersja [20700]

Czas edycji: 2016-02-03 15:00:22. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
CategorySamorzadTerytorialnyArtykuly CategoryLiteraturaPortalu CategoryEUWTLiteraturaK CategoryEUWTLiteratura2015 CategoryEUWTLiteraturaPolski

Usunięte:
CategorySamorzadTerytorialnyArtykuly CategoryLiteraturaPortalu CategoryEUWTLiteraturaK CategoryEUWTLiteratura2015


Wersja [20453]

Czas edycji: 2016-02-02 15:51:58. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
CategorySamorzadTerytorialnyArtykuly CategoryLiteraturaPortalu CategoryEUWTLiteraturaK CategoryEUWTLiteratura2015

Usunięte:
CategoryEUWTLiteratura CategorySamorzadTerytorialnyArtykuly CategoryLiteraturaPortalu


Wersja [20048]

Czas edycji: 2015-09-30 08:48:42. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
=====Lit.: Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015=====
**dostępność:**
- w całości w Lex Omega
- skan

Usunięte:
====Lit.: Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015====
**dostępność:** w całości w Lex Omega


Wersja [19741]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2015-06-21 17:50:47. Autor: MarcinKrzymuski.