Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

EUWT w procesie integracji europejskiej


EUWT wpisuje się w integrację europejską?

1. Pojęcie integracji europejskiej (proces czy stan?)
(...)

2. Współpraca terytorialna jako środek integracji
EUWT ma głównie zadania w ramach współpracy terytorialnej.


3. Multi-level governance (MLG) jako środek integracji

a. Pojęcie MLG
Multi-level governance can be defined as an arrangement for making binding decisions that engages a multiplicity of politically independent but otherwise interdependent actors – private and public – at different levels of territorial aggregation in more-or-less continuous negotiation/deliberation/implementation, and that does not assign exclusive policy competence or assert a stable hierarchy of political authority to any of these levels (Schmitter, Philippe (2004), “Neo-functionalism”, in A. Wiener and T. Diez eds: European, Integration Theory, Oxford: Oxford University Press, pp. 45-74. p. 49).

b. MLG w EU
Zob. Piattoni, MULTI-LEVEL GOVERNANCE IN THE EU. Does it Work?, 2009 (całość w sieci)
Jak ma się MLG do teorii integracji
Teorie integracji: zob. podsumowująco: Theorien der europäischen Integration – Hans-Jürgen Bieling, Marika Lerch

c. MLG w Polsce
Szanse na wprowadzenie MLG w Polsce (możliwości i przeszkody we wprowadzeniu opisuje Kozak2013

4. EUWT und MLG
Zob. NadaluttiJCMS2013CategoryEUWTZagadnieniaOgolne CategoryProjektEVTZKompetenzzentrum
Na tej stronie nie ma komentarzy