Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Uchwała SN z 9.12.2010 r., III CZP 101/10


dane orzeczenia: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt III CZP 101/10
publikacja: strona internetowa SN
teza:
Z zakresu pojęcia lokalu mieszkalnego w rozumieniu § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.) zostały wyłączone wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w zespole budynków jednorodzinnych w układzie bliźniaczym, szeregowym lub atrialnym.

cytowane przepisy:


uzasadnienie:

CategoryOrzecznictwoSaduNajwyzszego CategoryWlasnoscLokaliOrzecznictwo
Na tej stronie nie ma komentarzy