Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Uchwała SN z 20.10.2010, III CZP 70/10


dane orzeczenia: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2010 r. , sygn. akt III CZP 70/10

publikacja: witryna internetowa Sądu Najwyższego - Najnowsze bieżące orzecznictwo

teza:
Umowa nieodpłatnego obciążania nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości użytkowaniem na rzecz samorządowej osoby prawnej jest nieważna.

cytowane/powiązane przepisy:

CategoryOrzecznictwoSaduNajwyzszego CategoryPostepowanieEgzekucyjneWSprawachCywilnych
Na tej stronie nie ma komentarzy