Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Termin zawity

termin prekluzyjny

Termin, po którym uprawnienie do dokonania określonej czynności prawnej wygasa (por. DoliwaCzescOgolna, 2004, nb. 887; RadwanskiCzescOgolna, wyd. 7. nb. 837).
Z reguły przepisy ustanawiające terminy zawite mają charakter norm ius cogens (inaczej w art. 598 § 2 KC
art. 598 KC
§ 1. Zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu powinien niezwłocznie zawiadomić uprawnionego o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią.
§ 2. Prawo pierwokupu co do nieruchomości można wykonać w ciągu miesiąca, a co do innych rzeczy - w ciągu tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały zastrzeżone inne terminy.
).
Upływ terminu zawitego jest uwzględniany przez sąd z urzędu.

CategoryLeksykonT CategoryInstytucjePrawaCywilnego CategoryCzescOgolna
Na tej stronie nie ma komentarzy