Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony PeineFSMartiny


Wersja [21265]

Czas ostatniej edycji: 2016-09-23 22:32:59. Autor: MarcinKrzymuski.
Dodane:
**dostępność:**
- EUV PC 4630 M386 F4
- skan (MK)

Usunięte:
**dostępność:** EUV PC 4630 M386 F4 (+ skan MK)


Wersja [19470]

Czas edycji: 2015-02-11 12:39:55. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
CategoryMiedzynarodowePrawoAdministracyjne CategoryLiteraturaZagraniczna

Usunięte:
CategoryMiedzynarodowePrawoAdministracyjne


Wersja [19464]

Czas edycji: 2015-02-11 11:32:47. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
**w:** [[FSMartiny]]

Usunięte:
**w:** FSMartiny


Wersja [19463]

Czas edycji: 2015-02-11 11:32:30. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
**w:** FSMartiny

Usunięte:
**w:** Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag ([[http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a21_1/apache_media/YI7SHRRACY32RICUJGLRH6U5K1K85V.pdf spis treści]])


Wersja [19462]

Czas edycji: 2015-02-11 11:28:18. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
**dostępność:** EUV PC 4630 M386 F4 (+ skan MK)

Usunięte:
**dostępność:** EUV PC 4630 M386 F4


Wersja [19460]

Czas edycji: 2015-02-11 06:33:37. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
**w:** Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag ([[http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a21_1/apache_media/YI7SHRRACY32RICUJGLRH6U5K1K85V.pdf spis treści]])

Usunięte:
**w:** Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag ([[http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a21_1/apache_media/YI7SHRRACY32RICUJGLRH6U5K1K85V.pdf spis treści]]


Wersja [19459]

Czas edycji: 2015-02-11 06:33:29. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
**w:** Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag ([[http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a21_1/apache_media/YI7SHRRACY32RICUJGLRH6U5K1K85V.pdf spis treści]]
**dostępność:** EUV PC 4630 M386 F4

Usunięte:
**w:** Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag
**dostępność:** brak


Wersja [19458]

Czas edycji: 2015-02-11 06:31:59. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
**dostępność:** brak


Wersja [19457]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2015-02-11 06:31:31. Autor: MarcinKrzymuski.