Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for PeineFSMartiny


Show raw source

====Lit.: Peine, Internationales Verwaltungsrecht..., 2014====

**autor:** Peine, Franz-Joseph
**tytuł:** Internationales Verwaltungsrecht. Bemerkungen zu einem different genutzten Rechtsbegriff
**w:** [[FSMartiny]]
**strony:** 945-964
**dostępność:**
- EUV PC 4630 M386 F4
- skan (MK)
----
CategoryMiedzynarodowePrawoAdministracyjne CategoryLiteraturaZagraniczna