Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Lit.: Nowak/Pyzowska, EUWT Tatry..., 2013


redaktorzy: Antoni Nowak, Agnieszka Pyzowska
tytuł: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry. Polsko-słowacka współpraca transgrniaczna samorządów lokalnych w latach 2012-2013. Część 2
wydawca: Związek Euroregion Tatry w Nowym Targu
rok wydania: 2013
dostępność: całość na stronach EUWT Tatry
język: polski i słowacki
ISBN: 978-83-931270-3-0
poszczególne artykuły:

CategoryLiteraturaPortalu CategoryEUWTLiteraturaN CategoryEUWTLiteratura2013
Na tej stronie nie ma komentarzy