Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Konwencje portalu

formalne i merytoryczne zasady tworzenia zasobów portalu

Aby zapewnić możliwie najlepszą czytelność zasobów portalu dla wszystkich wstępujących tu użytkowników, przy tworzeniu zasobów portalu należy przestrzegać pewnych reguł. Dzięki nim każdy gość portalu po kilku kliknięciach będzie mógł łatwo odnaleźć się w obszernych informacjach i wróci do nas ponownie.

Zgodnie z zasadami portalu openlaw.pl, to autorzy tworzą zasady tworzenia zasobów, tak więc i w tym miejscu namawiamy do weryfikacji słuszności i aktualności przedstawionych poniżej zasad. Jeśli jednak pewne zasady są w tym miejscu publikowane, to prosimy o ich przestrzeganie. W wypadku niektórych konwencji, tworzenie prawidłowych stron wspierane jest przy pomocy szablonów stron.

A. Konwencje formalne
Z formalnego punktu widzenia dobrze jest stosować takie same formaty dla danego typu treści. Proponujemy stosowanie następującego schematu:

1. Tytuł i podtytuł, czyli podstawowe elementy strony / artykułu
Każda strona (która może zawierać konkretną treść, przez co będzie artykułem lub strona innego typu) powinna posiadać tytuł i podtytuł. W wyjątkowych przypadkach z podtytułu można zrezygnować (bardzo krótka strona) jednak tytuł musi istnieć zawsze. Obowiązują tu następujące zasady:
  • tytuł znajduje się zawsze w pierwszej linijce strony i formatowany jest tak: ====Tekst tytułu====
  • podtytuł znajduje się zawsze w drugiej linijce i formatowany jest tak: ==pełny tekst podtytułu, który bywa dłuższy niż tytuł==
  • tytuł ma za zadanie w czytelny ale krótki sposób podać nazwę strony (nazwa strony nie zawsze jest czytelna, ponieważ nazwa wiki nie pozwala na zastosowanie wszystkich znaków i dowolnego zapisu; Przykład: przy nazwie PostepowanieCywilne tytuł brzmi Postępowanie cywilne)
  • podtytuł to rozwinięcie tytułu, które ma za zadanie umożliwić łatwe zrozumienie tego, czym zajmuje się od strony merytorycznej dany artykuł / dana strona

2. Formaty czcionek
Wiki umożliwia formatowanie tekstu w różny sposób (wytłuszczenie, kursywa, podkreślenie, kolor). Stosowanie tych formatów w sposób zupełnie dowolny może spowodować słabą czytelność tekstu. O ile jeden autor zastosuje wytłuszczenie, aby podkreślić znaczenie danej informacji, inny może stwierdzić, że ważne są tylko te rzeczy, które zostały w tekście podkreślone. W ten sposób osoba trzecia, która przeczyta obydwa teksty ma wątpliwości, na co w tekstach zwrócić uwagę. Proponujemy więc stosowanie następujących reguł:
  • wytłuszczenie = ważna, godna podkreślenia lub warta zapamiętania informacja w tekście artykułu
  • kursywa = dosłowne cytaty pochodzących spoza danego artykułu źródeł, wypowiedzi czy myśli; w wypadku cytatów niedosłownych nie stosujemy tego wyróżnienia - wtedy wystarczy wskazanie na autora w cytacie (por. ZasadyCytowania)
  • inny kolor czcionki = informacja nie jest jeszcze sprawdzona, wymaga weryfikacji lub zmiany i została zamieszczona jako notatka lub tymczasowy projekt tekstu
  • podkreślenie = w chwili obecnej format nie ma jeszcze konkretnego znaczenia; sugestie mile widziane
uwaga: prosimy nie stosować podanych wyżej formatów do tworzenia działów lub sekcji na stronie przez wyróżnione nagłówki - od tego jest funkcjonalność spisów treści, która jest opisana tutaj

B. Nazewnictwo stron
Strony należy nazywać w możliwie adekwatny ale jednocześnie jak najkrótszy sposób. Nie należy kategoryzować stron przy pomocy nazwy (przez charakterystyczne przedrostki itp.), ponieważ byłoby to duplikowanie systemu kategorii - nazwy służą jedynie identyfikacji. Porządkowanie i kategoryzacja odbywa się przy pomocy systemu kategorii.

C. Konwencje merytoryczne
Tworzenie artykułów, czyli stron z zawartością merytoryczną, wskazane jest przestrzeganie reguł, w jaki sposób opisywać problematykę prawną na łamach portalu. Poniżej zostały zebrane najważniejsze reguły obowiązujące przy redagowaniu prawnych wypowiedzi.

to be continued

Kategorie, do których należy artykuł:
CategoryPomoc
Na tej stronie nie ma komentarzy