Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG)

Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych (EUIG)

Ta forma prawna ma swoje źródła w prawie wtórnym (zob. rozporządzenie nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EZIG), opubl.w Dz. Urz. WE L 199 z 31.07.1985) oraz krajowym (zob. UEZISpółkEurop).

Literatura;
Wg SiwikWiRO2007
A. Kidyba, Prawo handlowe, § 11 (s. 570 i nast.)
Szymon Pawłowski Jakub Stelina Arkadiusz Wowerka Marcin Zieleniecki, Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z komentarzem, 2008 (pełen tekst)
R. Bucholski, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) – ponadnarodowa forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, S. 51 i nast, Uniwersytet Szczeciński, ZESZYTY NAUKOWE NR 563 ROCZNIKI PRAWNICZE NR 21(pełen tekst)
R. Biernat, Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych - wybrane aspekty podatkowe, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2015 | nr 14 | 7-19 (pełen tekst)
K. Oplustil, Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Akty prawne z omówieniem, Warszawa 2005,
R. Adamus, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych Prawo Spółek 2002, Nr. 11, S. 39;
W. Klyta, Spółki kapitałowe w prawie międzynarodowym, Kraków 2002, S. 127.
P. Behrens, in: M. A. Dauses, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Red. wyd. polskiego R. Skubisz, Warszawa 1999, S. 527.
Selbherr/G. Manz, Kommentar zur Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung, Baden-Baden 1995,
C. Müller-Gugenberger/P. Schotthöfer, Die EWIV in Europa, München 1995,
D. van Gerven/C. A. V. Aalders, European Economic Interest Groupings, The EEC Regulation and its Application in the Member States of the European Community, Deventer, Boston, 1990,
K. E. von der Heydt/W.-G. F. von Rechenberg, Die europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung, Stuttgart 1991, S. 75ff.;
A. Meyer-Landrut, Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV). Eine neue Gesellschaftsform europäischen Rechts, RIW-AWD 1986, Nr. 2, S. 108f
A. Meyer-Landrut, Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung. Gründungsvertrag und innere Verfassung einer EWIW mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1988,
M. Scriba, Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung, Heidelberg 1988,
W.-G. F. von Rechenberg, Die EWIV – Ihr Sein und Werden, ZGR 1992, Nr. 3, S. 306f.; K.
J. Ganske, Das Recht der Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIW). Systematische Darstellung mit Texten und Materialien, München 1988
P. Burkhalter, Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) und ihre konzernrechtliche Beziehung, Zürich 1998,
A. Schlüter, Die EWIV: Modellfall für ein europäisches Gesellschaftsrecht? EuZW 2002, Nr. 19, S. 589.
K. Gleichmann, Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung, ZHR 1985 Nr. 149, S. 635;
C. Gloria/A. Karbowski, Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV). Rechtsgrundlagen, Zweck und Internehmensgegenstand sowie Gründung einer EWIV mit Sitz in der Bundesrepublik, WM 1990 Nr. 32, S. 1316;
H. Bramigk, Der Zweck der Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV), Erlangen, Nürnberg 2002,
W. Böhringer, Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV), Zeitschrift für das Notariat in Baden-Würtemberg, 1990 Nr. 7, S. 132
K. H. Autenrieth, Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung als Gestaltungsmittel, BB 1989, Nr. 5, S. 306ff.;
S. Hauschka, Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) als Kooperationsinstrument für die Angehörigen der freien Berufe, DStR 1991 Nr. 33, S. 1083;
R. Zuck, Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung als Instrument anwaltlicher Zusammenarbeit, NJW 1990, Nr. 15, S. 955ff.;
D. Funkat, Die praktische Akzeptanz der EWIV als Gesellschaftsform, EWS 1998, Nr. 4, S. 122f
M. Anderson, European Economic Interest Groupings, London, Dublin, Edinburgh, Munich 1990,
G. Zettel, Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) – ihre Grundlagen und Struktur, Deutsche Richterzeitung 1990, Nr. 5, S. 167;

W języku niem.: http://wdb.fh-sm.de/EWIV

CategoryEUIG
Na tej stronie nie ma komentarzy