Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony EUWTiSzkolyWyzsze


Wersja [21129]

Czas ostatniej edycji: 2016-05-20 08:52:47. Autor: MarcinKrzymuski.
Dodane:
Ostatnie z wymienionych przedsięwzięć zostało wstrzymane z uwagi na zastrzeżenia co do odpowiedzialności niemieckich uczelni za zobowiązania ugrupowania. Ponieważ członkowie ugrupowania UniGR mieliby ponosić pełną odpowiedzialność za zobowiązania EUWT a § 104 ust. 4 [[http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/18ps/page/bsrlpprod.psml;jsessionid=1EC9C1AFCFD2F278AB80D76405A7F156.jp21?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGRP2010V2IVZ&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#jlr-HSchulGRP2010pP104 HochSchulG]] kraju Rheinland Pfalz nie pozwala szkołom wyższym na uczestnictwo w jednostkach, w których odpowiedzialność nie została ograniczona.

Usunięte:
Ostatnie z wymienionych przedsięwzięć zostało wstrzymane z uwagi na zastrzeżenia co do odpowiedzialności niemieckich uczelni za zobowiązania ugrupowania. Ponieważ członkowie ugrupowania UniGR mieliby ponosić pełną odpowiedzialność za zobowiązania EUWT a § 104 ust. 4 [[http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/18ps/page/bsrlpprod.psml;jsessionid=1EC9C1AFCFD2F278AB80D76405A7F156.jp21?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGRP2010V2IVZ&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#jlr-HSchulGRP2010pP104 HochSchulG]] kraju Rheinland Pfalz.


Wersja [20153]

Czas edycji: 2015-10-23 12:38:37. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- "European Campus" ([[http://www.eucor-uni.org EUCOR]]) - Upper Rhine Region,

Usunięte:
- "European Campus" ([[www.eucor-uni.org EUCOR]]) - Upper Rhine Region,


Wersja [20132]

Czas edycji: 2015-09-30 12:53:39. Autor: MarcinKrzymuski

Brak różnic

Wersja [19924]

Czas edycji: 2015-09-28 18:20:26. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
CategorySzkolnictwoWyzsze CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczne

Usunięte:
CategorySzkolnictwoWyzsze CategoryEUWT


Wersja [19818]

Czas edycji: 2015-08-27 15:22:01. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
((2)) Literatura do uwzględnienia
Aleksandra Bocheńska, [[http://cyfroteka.pl/ebooki/Zatrudnienie_i_ochrona_trwalosci_stosunku_pracy_nauczycieli_akademickich__Wydanie_1-ebook/p02017551i020 Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczycieli akademickich]], 2014


Wersja [19813]

Czas edycji: 2015-08-27 15:02:27. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
((2)) Zatrudnienie własnych pracowników
EUWT może zatrudniać własnych pracowników i tworzyć w ten sposób niezależne od członków centra kooperacji. Trzeba jednak zwracać uwagę na to, czy mamy do czynienia z prywatnoprawnym czy publicznoprawnym stosunkiem pracy. Inne są bowiem zasady dotyczące transgranicznego zatrudniania pracowników w zależności od podstawy stosunku pracy. Patrząc z polskiego punktu widzenia chodzi więc o zatrudnienie na podstawie mianowania i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ({{pu przepis="art. 118 PrSzkolWyższ"}}).
Prawo właściwe dla stosunków pracy wynikających z umowy o pracę można ustalić w każdej z indywidualnych umów pracowniczych osobno ({{pu przepis="art. 8 ust. 1 RozpUERzymI"}}). W razie braku lub bezskuteczności wyboru prawa, decydują okoliczności o charakterze obiektywnym ({{pu przepis="art. 8 ust. 2 i 3 RozpUERzymI"}}).
Trudniejsza jest sytuacja, gdy umowy o pracę pracowników EUWT wynikają z mianowania. W Polsce mamy dwa rodzaje nominacji:
1) ustanawiające służbowy stosunek pracy oraz
1) takie, których skutkiem jest powstanie stosunku służbowego o charakterze administracyjnoprawnym.
Ten drugi wypadek ma miejsce w stosunku do funkcjonariuszy służb mundurowych (żołnierzy zawodowych, policjantów oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży pożarnej, Służby Więziennej i Straży Granicznej) (Jaśkowski/Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, 2015 art. 76 uw. 1).
Pytanie, jak ustalić prawo właściwe dla stosunku pracy wynikającego z mianowania. W tym pierwszym wypadku mamy w zasadzie do czynienia ze stosunkiem pracy, lecz powstającym w szczególny sposób. Zastosowanie powinny mieć reguły dotyczące indywidualnych stosunków pracy, a tym także {{pu przepis="art. 8 RozpUERzymI"}}.
W drugim przypadku mamy zapewne do czynienia z nieskodyfikowanym obszarem [[MiedzynarodowePrawoAdministracyjne międzynarodowego prawa administracyjnego]].
Organy UE (Parlament Europejski, Rada i Komisja) wydały w związku z tym oświadczenie, że "jeżeli umowy pracy pracowników europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej podlegają prawu publicznemu, to zastosowanie mają przepisy krajowego prawa publicznego państwa członkowskiego, w którym znajduje się dany organ odpowiedniego europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej". Oświadczenia to nie ma jednakże żadnej mocy prawnej i może być interpretowane co najwyżej jako apel. Unia nie posiada bowiem kompetencji w zakresie ujednolicania nie tylko przepisów prawnych dotyczących publicznoprawnych stosunków pracy ale i nawet przepisów kolizyjnych prawa publicznego na tym obszarze. W zasadzie wyraża ono i tak istniejący stan prawny. Jeżeli jednostka organizacyjna ugrupowania, o której była mowa wcześniej, nie jest umiejscowiona w państwie siedziby statutowej EUWT, to publicznoprawne stosunki pracy podlegają prawu państwa, w którym znajduje się jednostka. EUWT zatrudniając zatem osoby na podstawie publicznoprawnych regulacji dokonuje tego wg przepisów obowiązujących w kraju, w którym znajduje się jednostka organizacyjna (wbrew brzmieniu polskiej wersji {{pu akt="ZmRozpEUWT"}}) niekoniecznie organ) ugrupowania. Odpowiada to tym samym zasadzie terytorializmu (nieskodyfikowana jednostronna norma kolizyjna międzynarodowego prawa publicznego). Łącznikiem kolizyjnym staje się tutaj siedziba jednostki, w której są zatrudniane osoby na podstawie publicznoprawnych regulacji. Mamy zatem do czynienia z odstępstwem od reguły, że ugrupowanie podlega prawu miejsca swojej siedziby statutowej (por. {{pu przepis="art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT"}}). Natomiast pracownicy, którzy mając już ustanowiony publicznoprawny stosunek pracy w państwie siedziby ugrupowania, zostali następnie pracownikami tej jednostki jednostce poza granicami państwa siedziby, nie podlegają przepisom siedziby jednostki, lecz zachowują swój dotychczasowy status. Są zatem pracownikami EUWT, w jednostce poza granicami państwa siedziby ugrupowania, z tym samym reżimem, co dotychczas. Nie wiadomo, jaka jest podstawa do ustanowienie tego wyjątku oraz jaki dokładnie ma on charakter. Czy chodzi o formę oddelegowania pracownika zatrudnionego na podstawie publicznoprawnej czy o zatrudnienie w jednostce wg przepisów państwa siedziby?
((2)) Delegowanie pracowników do EUWT
Gdy członkowie delegują swoich pracowników do pracy w EUWT wynikają nieco inne zagadnienia. Bliżej opisane zostały w [[OddelegowaniePracownikowDoEUWT osobnym opracowaniu]].
((2)) European Campus (EUCOR)
Ostatnie z wymienionych przedsięwzięć zostało wstrzymane z uwagi na zastrzeżenia co do odpowiedzialności niemieckich uczelni za zobowiązania ugrupowania. Ponieważ członkowie ugrupowania UniGR mieliby ponosić pełną odpowiedzialność za zobowiązania EUWT a § 104 ust. 4 [[http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/18ps/page/bsrlpprod.psml;jsessionid=1EC9C1AFCFD2F278AB80D76405A7F156.jp21?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGRP2010V2IVZ&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#jlr-HSchulGRP2010pP104 HochSchulG]] kraju Rheinland Pfalz.
CategorySzkolnictwoWyzsze CategoryEUWT

Usunięte:
EUWT może zatrudniać własnych pracowników i tworzyć w ten sposób niezależne od członków centra kooperacji. Trzeba jednak zwracać uwagę na to, czy mamy do czynienia z prywatnoprawnym czy publicznoprawnym stosunkiem pracy. Inne są bowiem zasady dotyczące transgranicznego zatrudniania pracowników w zależności od podstawy stosunku pracy. Patrząc z polskiego punktu widzenia chodzi więc o zatrudnienie na podstawie mianowania i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ({{pu przepis="art. 118 PrSzkolWyższ"}}).
Prawo właściwe dla stosunków pracy wynikających z umowy o pracę można ustalić w każdej z indywidualnych umów pracowniczych osobno ({{pu przepis="art. 8 ust. 1 RozpUERzymI"}}). W razie braku lub bezskuteczności wyboru prawa, decydują okoliczności o charakterze obiektywnym ({{pu przepis="art. 8 ust. 2 i 3 RozpUERzymI"}}).
Trudniejsza jest sytuacja, gdy umowy o pracę pracowników EUWT wynikają z mianowania. W Polsce mamy dwa rodzaje nominacji:
1) ustanawiające służbowy stosunek pracy oraz
1) takie, których skutkiem jest powstanie stosunku służbowego o charakterze administracyjnoprawnym.
Ten drugi wypadek ma miejsce w stosunku do funkcjonariuszy służb mundurowych (żołnierzy zawodowych, policjantów oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży pożarnej, Służby Więziennej i Straży Granicznej) (Jaśkowski/Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, 2015 art. 76 uw. 1).
Pytanie, jak ustalić prawo właściwe dla stosunku pracy wynikającego z mianowania. W tym pierwszym wypadku mamy w zasadzie do czynienia ze stosunkiem pracy, lecz powstającym w szczególny sposób. Zastosowanie powinny mieć reguły dotyczące indywidualnych stosunków pracy, a tym także {{pu przepis="art. 8 RozpUERzymI"}}.
W drugim przypadku mamy zapewne do czynienia z nieskodyfikowanym obszarem [[MiedzynarodowePrawoAdministracyjne międzynarodowego prawa administracyjnego]].
Organu UE (Parlament Europejski, Rada i Komisja ) wydały w związku z tym oświadczenie, że "jeżeli umowy pracy pracowników europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej podlegają prawu publicznemu, to zastosowanie mają przepisy krajowego prawa publicznego państwa członkowskiego, w którym znajduje się dany organ odpowiedniego europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej". Oświadczenia to nie ma jednakże żadnej mocy prawnej i może być interpretowane co najwyżej jako apel. Unia nie posiada bowiem kompetencji w zakresie ujednolicania nie tylko przepisów prawnych dotyczących publicznoprawnych stosunków pracy ale i nawet przepisów kolizyjnych prawa publicznego na tym obszarze. W zasadzie wyraża ono i tak istniejący stan prawny. Jeżeli jednostka organizacyjna ugrupowania, o której była mowa wcześniej, nie jest umiejscowiona w państwie siedziby statutowej EUWT, to publicznoprawne stosunki pracy podlegają prawu państwa, w którym znajduje się jednostka. EUWT zatrudniając zatem osoby na podstawie publicznoprawnych regulacji dokonuje tego wg przepisów obowiązujących w kraju, w którym znajduje się jednostka organizacyjna (wbrew brzmieniu polskiej wersji {{pu akt="ZmRozpEUWT"}}) niekoniecznie organ) ugrupowania. Odpowiada to tym samym zasadzie terytorializmu (nieskodyfikowana jednostronna norma kolizyjna międzynarodowego prawa publicznego). Łącznikiem kolizyjnym staje się tutaj siedziba jednostki, w której są zatrudniane osoby na podstawie publicznoprawnych regulacji. Mamy zatem do czynienia z odstępstwem od reguły, że ugrupowanie podlega prawu miejsca swojej siedziby statutowej (por. {{pu przepis="art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT"}}). Natomiast pracownicy, którzy mając już ustanowiony publicznoprawny stosunek pracy w państwie siedziby ugrupowania, zostali następnie pracownikami tej jednostki jednostce poza granicami państwa siedziby, nie podlegają przepisom siedziby jednostki, lecz zachowują swój dotychczasowy status. Są zatem pracownikami EUWT, w jednostce poza granicami państwa siedziby ugrupowania, z tym samym reżimem, co dotychczas. Nie wiadomo, jaka jest podstawa do ustanowienie tego wyjątku oraz jaki dokładnie ma on charakter. Czy chodzi o formę oddelegowania pracownika zatrudnionego na podstawie publicznoprawnej czy o zatrudnienie w jednostce wg przepisów państwa siedziby?
Gdy członkowie delegują swoich pracowników do pracy w EUWT wynikają nieco inne zagadnienia. Bliżej opisane zostały w [[OddelegowaniePracownikowDoEUWT osobnym opracowaniu]].
Ostatnie z wymienionych przedsięwzięć zostało wstrzymane z uwagi na zastrzeżenia co do odpowiedzialności niemieckich uczelni za zobowiązania ugrupowania. Ponieważ członkowie ugrupowania UniGR mieliby ponosić pełną odpowiedzialność za zobowiązania EUWT a § 104 ust. 4 [[http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/18ps/page/bsrlpprod.psml;jsessionid=1EC9C1AFCFD2F278AB80D76405A7F156.jp21?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGRP2010V2IVZ&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#jlr-HSchulGRP2010pP104 HochSchulG]] kraju Rheinland Pfalz

((2)) European Campus


Wersja [19812]

Czas edycji: 2015-08-27 14:59:27. Autor: MarcinKrzymuski

Brak różnic

Wersja [19811]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2015-08-27 14:59:18. Autor: MarcinKrzymuski.