Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Szkolnictwo wyższe


Następujące strony (łącznie 8) należą do CategorySzkolnictwoWyzsze:

Bagdassarov2012 [Lit.: Bagdassarov, Wissens- und Technologietransfer..., 2012]
EUIGiSzkolyWyzsze [Współpraca międzynarodowa szkół wyższych w formie EUIG]
EUWTiSzkolyWyzsze [EUWTiSzkolyWyzsze]
GamperZFHR2015 [GamperZFHR2015]
SalamonowiczMoP2014 [Lit.: Salamonowicz, Monitor Prawniczy 2014]
Taufenbach2003 [Taufenbach2003]
WspolnyWydzialSzkolWyzszych [WspolnyWydzialSzkolWyzszych]
WspolpracaTransgranicznaUniwersytetow [Współpraca transgraniczna uniwersytetów z punktu widzenia prawa polskiego]


CategoryPrawoPubliczne
Na tej stronie nie ma komentarzy