Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Lit.: Blicharz, Prawne aspekty prywatyzacji, 2012


redaktor: Jolanta Blicharz
tytuł: Prawne aspekty prywatyzacji
miejsce wydania: Wrocław
data wydania: 2012
wydawnictwo: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa
ISBN: 978-83-61370-29-1
dostępność: Biblioteka Cyfrowa
spis treści: strona wydawnictwa
niektóre artykuły:
CategoryLiteraturaPortalu CategoryPrawoGospodarczeLiteratura CategoryPrawoAdministracyjneLiteratura CategoryPrawoSpolekLIteratura CategorySamorzadTerytorialnyLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy