Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony WyszukiwanieInformacji


Wersja [19552]

Czas ostatniej edycji: 2015-03-27 21:23:10. Autor: WojciechLisiewicz.
Dodane:
>>**Dla niecierpliwych:**""<form action="http://www.openlaw.com.pl/wikka.php?wakka=TextSearch" method="get">

Usunięte:
>>**Dla niecierpliwych:**""<form action="http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=TextSearch" method="get">


Wersja [5802]

Czas edycji: 2009-01-12 21:03:31. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
<input type="hidden" name="wakka" value="TextSearch" /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td nowrap align="right">Podaj tekst: </td><td><input name="phrase" size="20" value=" " /> <input type="submit" value="znajdź"/></td></tr></table></form>"">>== Jak znaleźć informację w portalu? ==

Usunięte:
<input type="hidden" name="wakka" value="TextSearch" /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td nowrap align="right">Podaj tekst: </td><td><input name="phrase" size="20" value=" " /> <input type="submit" value="znajdź"/></td></tr></table></form>"">>
== Jak znaleźć informację w portalu? ==


Wersja [5396]

Czas edycji: 2008-11-25 13:59:09. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
- **[[LiteraturaDoPrzepisow wykaz według przepisów]]** umożliwiający odnalezienie informacji i wiedzy na temat konkretnych zapisów ustawowych.

Usunięte:
- **[[LiteraturaDoPrzepisow wykaz artykułów według przepisów]]** umożliwiający odnalezienie informacji i wiedzy na temat konkretnych zapisów ustawowych.


Wersja [5395]

Czas edycji: 2008-11-25 13:58:54. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
- **[[LiteraturaDoPrzepisow wykaz artykułów według przepisów]]** umożliwiający odnalezienie informacji i wiedzy na temat konkretnych zapisów ustawowych.


Wersja [3433]

Czas edycji: 2008-08-18 08:57:01. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
- **[[WyszukiwanieDrzewo hierarchiczną strukturę ]]** (drzewo) w lewej części ekranu,
- **[[TextSearch wyszukiwarkę pełnotekstową]]** (dostępną też z każdej strony w prawym dolnym rogu), również w wersji [[TextSearchExpanded rozbudowanej]],
- **[[PageIndex alfabetyczny indeks stron]]** portalu, który jest wykazem tytułów wszystkich stron,
- **[[OstatnieZmiany wykaz ostatnio zmienionych stron]]** pozwalający na szybkie odnalezienie najświeższych informacji zamieszczonych na łamach openlaw.pl,

Usunięte:
- [[WyszukiwanieDrzewo hierarchiczną strukturę (drzewo)]] w lewej części ekranu,
- [[TextSearch wyszukiwarkę pełnotekstową]], również w wersji [[TextSearchExpanded rozbudowanej]],
- [[PageIndex alfabetyczny indeks stron]] portalu, który jest wykazem tytułów wszystkich stron,
- [[OstatnieZmiany wykaz ostatnio zmienionych stron]] pozwalający na szybkie odnalezienie najświeższych informacji zamieszczonych na łamach openlaw.pl,


Wersja [3432]

Czas edycji: 2008-08-18 08:55:06. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
>>**Dla niecierpliwych:**""<form action="http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=TextSearch" method="get">
<input type="hidden" name="wakka" value="TextSearch" /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td nowrap align="right">Podaj tekst: </td><td><input name="phrase" size="20" value=" " /> <input type="submit" value="znajdź"/></td></tr></table></form>"">>
== Jak znaleźć informację w portalu? ==

Usunięte:
== Jak znaleźć informację w portalu? == >>**Dla niecierpliwych:**""<form action="http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=TextSearch" method="get">
<input type="hidden" name="wakka" value="TextSearch" /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>Podaj tekst: </td><td><input name="phrase" size="20" value=" " /> <input type="submit" value="znajdź"/></td></tr></table></form>"">>


Wersja [3431]

Czas edycji: 2008-08-18 08:54:07. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
== Jak znaleźć informację w portalu? == >>**Dla niecierpliwych:**""<form action="http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=TextSearch" method="get">
<input type="hidden" name="wakka" value="TextSearch" /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>Podaj tekst: </td><td><input name="phrase" size="20" value=" " /> <input type="submit" value="znajdź"/></td></tr></table></form>"">>

Usunięte:
== Jak znaleźć informację w portalu? == >>""<form action="http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=TextSearch" method="get">
<input type="hidden" name="wakka" value="TextSearch" /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>Szukaj tekstu: </td><td><input name="phrase" size="20" value=" " /> <input type="submit" value="Search"/></td></tr></table></form>"">>


Wersja [3430]

Czas edycji: 2008-08-18 08:52:27. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
== Jak znaleźć informację w portalu? == >>""<form action="http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=TextSearch" method="get">
<input type="hidden" name="wakka" value="TextSearch" /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>Szukaj tekstu: </td><td><input name="phrase" size="20" value=" " /> <input type="submit" value="Search"/></td></tr></table></form>"">>
- [[TextSearch wyszukiwarkę pełnotekstową]], również w wersji [[TextSearchExpanded rozbudowanej]],

Usunięte:
== Jak znaleźć informację w portalu? ==
- [[TextSearch wyszukiwarkę pełnotekstową]], również w wersji [[TextSearchExpanded rozbudowanej]], >>""<form action="http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=TextSearch" method="get">
<input type="hidden" name="wakka" value="TextSearch" />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td nowrap>Szukaj tekstu: </td>

<td><input name="phrase" size="20" value=" " /> <input type="submit" value="Search"/></td>
</tr>
</table><br />
</form>"">>


Wersja [3429]

Czas edycji: 2008-08-18 08:51:44. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
<td nowrap>Szukaj tekstu: </td>
<td><input name="phrase" size="20" value=" " /> <input type="submit" value="Search"/></td>

Usunięte:
<td>Szukaj tekstu: </td>
<td><input name="phrase" size="40" value=" " /> <input type="submit" value="Search"/></td>


Wersja [3428]

Czas edycji: 2008-08-18 08:51:27. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
<td><input name="phrase" size="40" value=" " /> <input type="submit" value="Search"/></td>

Usunięte:
<td><input name="phrase" size="40" value="" /> <input type="submit" value="Search"/></td>


Wersja [3427]

Czas edycji: 2008-08-18 08:51:05. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
== Jak znaleźć informację w portalu? ==
Przeszukiwanie zasobów portalu jest możliwe na wiele sposobów. Wiele dróg do informacji umożliwia szybkie ich odnalezienie i - mamy nadzieję - wygodę w korzystaniu z portalu. Jeśli szukasz informacji prawnej w naszych zasobach, masz do dyspozycji następujące narzędzia:
- [[TextSearch wyszukiwarkę pełnotekstową]], również w wersji [[TextSearchExpanded rozbudowanej]], >>""<form action="http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=TextSearch" method="get">
<input type="hidden" name="wakka" value="TextSearch" />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>Szukaj tekstu: </td>

<td><input name="phrase" size="40" value="" /> <input type="submit" value="Search"/></td>
</tr>
</table><br />
</form>"">>
== Inne przydatne funkcje ==

Usunięte:
[[WyszukiwanieInformacji Przeszukiwanie zasobów portalu]] jest możliwe na wiele sposobów. Wiele dróg do informacji umożliwia szybkie ich odnalezienie i - mamy nadzieję - wygodę w korzystaniu z portalu. Jeśli szukasz informacji prawnej w naszych zasobach, masz do dyspozycji następujące narzędzia:
- [[TextSearch wyszukiwarkę pełnotekstową]], również w wersji [[TextSearchExpanded rozbudowanej]],


Wersja [3392]

Czas edycji: 2008-08-16 07:40:52. Autor: WojciechLisiewicz [poprawienie linków]
Dodane:
- [[RecentlyCommented przeszukiwanie ostatnio sporządzonych komentarzy]]
- [[MyChanges strony, które ostatnio redagowałem]]

Usunięte:
- [[OstatnieKomentarze przeszukiwanie komentarzy]]
- [[OstatnioSkomentowane ostatnio zredagowane komentarze]]
- [[MyChanges]]


Wersja [3098]

Czas edycji: 2008-07-27 19:55:52. Autor: WojciechLisiewicz [poprawienie linków]
Dodane:
Ponadto przy poszukiwaniu informacji w portalu pomocne są inne narzędzia, takie jak:
- [[OstatnieKomentarze przeszukiwanie komentarzy]]
- [[OstatnioSkomentowane ostatnio zredagowane komentarze]]
- [[MyChanges]]

Usunięte:
- inne narzędzia:
- [[OstatnieKomentarze przeszukiwanie komentarzy]]
- [[OstatnioSkomentowane ostatnio zredagowane komentarze]]
- [[MyChanges]]


Wersja [3097]

Czas edycji: 2008-07-27 19:54:38. Autor: WojciechLisiewicz [poprawienie linków]
Dodane:
- [[TextSearch wyszukiwarkę pełnotekstową]], również w wersji [[TextSearchExpanded rozbudowanej]],
- [[PageIndex alfabetyczny indeks stron]] portalu, który jest wykazem tytułów wszystkich stron,

Usunięte:
- [[WyszukiwanieTekst wyszukiwarkę pełnotekstową]], również w wersji [[WyszukiwanieTekstPlus rozbudowanej]],
- [[WyszukiwanieIndeks alfabetyczny indeks stron]] portalu, który jest wykazem tytułów wszystkich stron,


Wersja [3095]

Czas edycji: 2008-07-27 18:14:59. Autor: WojciechLisiewicz [poprawienie linków]
Dodane:
----
CategoryWyszukiwanie


Wersja [2126]

Czas edycji: 2008-05-04 18:41:56. Autor: WojciechLisiewicz [poprawienie linków]
Dodane:
- [[MyChanges]]


Wersja [2125]

Czas edycji: 2008-05-04 18:40:16. Autor: WojciechLisiewicz [poprawienie linków]
Dodane:
- inne narzędzia:
- [[OstatnieKomentarze przeszukiwanie komentarzy]]
- [[OstatnioSkomentowane ostatnio zredagowane komentarze]]

Usunięte:
- i [[WyszukiwanieInformacji kilka innych]], przydatnych na specjalne potrzeby.


Wersja [2123]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2008-05-04 18:32:46. Autor: WojciechLisiewicz. [poprawienie linków]