Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony Szczeglowa2010


Wersja [21881]

Czas ostatniej edycji: 2018-02-18 18:06:57. Autor: MarcinKrzymuski.
Dodane:
**uwagi:** ISBN 9788392942184

Usunięte:
**uwagi:** ISBN 9788392942184


Wersja [20986]

Czas edycji: 2016-03-10 11:41:47. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
**w:** Perkowski M. (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010
**uwagi:** ISBN 9788392942184

Usunięte:
**w:** Perkowski M. (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010
**uwagi:**


Wersja [20521]

Czas edycji: 2016-02-03 11:06:27. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
CategoryLiteraturaPortalu CategoryEUWTLiteraturaS CategoryEUWTLiteratura2010

Usunięte:
CategoryEUWTLiteratura CategoryLiteraturaPortalu


Wersja [20106]

Czas edycji: 2015-09-30 09:51:17. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
**dostępność:**
- w całości na [[http://www.prawoipartnerstwo.pl/stara/publikacje/Wspolpraca.pdf stronach]] wydawnictwa
- wersja elektroniczna (całości)

Usunięte:
**dostępność:** w całości na [[http://www.prawoipartnerstwo.pl/stara/publikacje/Wspolpraca.pdf stronach]] wydawnictwa


Wersja [19035]

Czas edycji: 2014-09-30 11:18:53. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
----
CategoryEUWTLiteratura CategoryLiteraturaPortalu

Usunięte:
----
CategoryEUWTLiteratura CategoryLiteraturaPortalu CategoryWspolpracaTransgraniczna


Wersja [18898]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2014-06-12 15:24:46. Autor: MarcinKrzymuski.