Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wersja [19954]

To jest stara wersja StartEUWT utworzona przez MarcinKrzymuski, 2015-09-29 13:47:22.

 

Platforma WIKI Centrum Kompetencyjnego EUWT


aktualne tematy
Komentarz do RozpWEEUWT Internetowy komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).
Tworzenie EUWT Opis procedury i etapów tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej na przyköadzie EUWT z udziałem polskich podmiotów.
Możliwości wykorzystania EUWT Przykłady różnych zastosowań instrumentu EUWT w praktyce i teorii
najważniejsze działy serwisu
Baza danych EUWT Baza danych o utworzonych dotychczas w Unii ugrupowaniach zawierająca podstawowe informacje, w szczególności akty prawne i wskazania na strony prezentujące ugrupowania.
Komentarze prawne Komentarze do przepisów unijnych i krajowych wdrażających instrument EUWT.
Bibliografia przedmiotu Bibliografia dotycząca EUWT w języku polskim, niemieckim i angielskim.
Orzecznictwo dot. EUWT Orzecznictwo sądowe i administracyjne dotyczące ugrupowań oraz zagadnień pokrewnych.
Orzecznictwo dot. EUWT Orzecznictwo sądowe i administracyjne dotyczące ugrupowań oraz zagadnień pokrewnych.
EUWT w praktyce i teorii Praktyczne i teoretyczne możliwości oraz przykłady wykorzystania instrumentu EUWT.
zobacz także
WIKI w innych językach: wersja niemieckojęzyczna WIKI
wersja anglojęzyczna WIKI
ważne strony: strona projektu Centrum Kompetencyjne EUWT
B/Order Studies
Viadrina Center B/Orders in Motion
Europa-Universität Viadrina

Serdecznie witamy na platformie WIKI Centrum Kompetencyjnego EUWT!


..::Zasoby WIKI::..
Udostępnione Państwu w niniejszym mini-portalu informacje powstały w ramach projektu "Likwidacja granic w regionach przygranicznych - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako instrument współpracy terytorialnej jednostek samorządu terytorialnego w Europie" prowadzonego w Viadrina Center B/Orders in Motion na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.

Niniejsza strona jest częścią B/Order Studies, stanowiących internetową prezentację projektów realizowanych w Viadrina Center i ich wyników.


..:: Jak odnaleźć informację? ::..
Odnalezienie szukanej informacji jest proste, ponieważ możliwe jest na wiele sposobów:

..::Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?::..
Wszystkich zainteresowanych aktywnym i efektywnym korzystaniem z serwisu zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami jego funkcjonowania, a zwłaszcza z zasadami jego tworzenia:

..::Koncepcja i realizacja::..
Koncepcję techniczną niniejszego portalu opracował partner naszego projektu - prof. dr Wojciech Lisiewicz z Fachhochschule Schmalkalden. Za treści odpowiedzialny jest zespół projektu Centrum Kompetencyjne EUWT.


 
Na tej stronie nie ma komentarzy