Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for MartinezSoria2006


Show raw source

=====Lit.: Martinez-Soria, Die grenzüberschreitende Raumplanung..., 2006=====

>>**Spis treści:**
I. Einleitung
II. Grenzüberschreitende Raumplanung als Folge der EU-Integration
III. Das herkömmliche Modell; Grenzüberschreitende Raumplanung als völkerrechtliche Zusammenarbeit
IV. Die Europäisierung der grenzüberschreitenden Raumplanung
V. Ausblick>>**autor:** Jose Martinez-Soria
**tytuł:** Die grenzüberschreitende Raumplanung im Spannungsverhältnis zwischen nationalem und europäischem Recht
**w:** [[Ziekow2006]]
**strony:** 285-307
**cytowane przepisy:**
- {{pu przepis="art. 1 RozpWEEUWT"}}, {{pu przepis="art. 3 RozpWEEUWT"}}
- art. 24 GG, Art. 32 GG
- {{pu przepis="art. 158 TWE"}}
**dostępność:** skan
----
CategoryGospodarkaPrzestrzenna CategoryEUWTLiteraturaM CategoryEUWTLiteratura2006 CategoryEUWTLiteraturaNiemiecki