Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony MarcinKrzymuski


Wersja [19079]

Czas ostatniej edycji: 2014-10-03 12:03:40. Autor: MarcinKrzymuski.
Dodane:
- od kwietnia 2005 do 2014 r. - asystent ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polzivilrecht/index.html Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];
- od 2012 r. - doktor prawa (praca doktorska pt. "Umweltprivatrecht in Deutschland und Polen unter europarechtlichem Einfluss" (promotor: prof. dr. Dieter Martiny)),
- od 2014 r. - kierownik projektu "Entgrenzung von Grenzregionen – Der Europäische Verbund Territorialer Zusammenarbeit (EVTZ) als Instrument der territorialen Kooperation von Kommunen in Europa" w ramach [[http://www.bordersinmotion.de Viadrina Center B/Orders in Motion]].

Usunięte:
- od kwietnia 2005 do dziś - asystent ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polzivilrecht/index.html Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];
- od 2012 r. - doktor prawa (praca doktorska pt. "Umweltprivatrecht in Deutschland und Polen unter europarechtlichem Einfluss" (promotor: prof. dr. Dieter Martiny)).


Wersja [16940]

Czas edycji: 2012-10-10 23:30:24. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- [[OpiniePrawneZZakresuPrawaObcego biegły sądowy w zakresie prawa obcego]] (niemieckiego) w sprawach przed sądami polskimi (dotychczasowe opinie dla sądów w Krośnie Odrzańskim, Opolu, Olsztynie, Gdańsku) i z prawa polskiego dla sądów niemieckich (Essen, Frankfurt (Oder), Herne-Wanne, Hamburg, Frankfurt (Oder), Mannheim i wiele innych).

Usunięte:
- [[biegły sądowy w zakresie prawa niemieckiego w sprawach przed sądami polskimi (dotychczasowe opinie dla sądów w Krośnie Odrzańskim, Opolu, Olsztynie, Gdańsku) i z prawa polskiego dla sądów niemieckich (Essen, Frankfurt (Oder), Herne-Wanne, Hamburg, Frankfurt (Oder), Mannheim i wiele innych).


Wersja [16939]

Czas edycji: 2012-10-10 23:29:52. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- [[biegły sądowy w zakresie prawa niemieckiego w sprawach przed sądami polskimi (dotychczasowe opinie dla sądów w Krośnie Odrzańskim, Opolu, Olsztynie, Gdańsku) i z prawa polskiego dla sądów niemieckich (Essen, Frankfurt (Oder), Herne-Wanne, Hamburg, Frankfurt (Oder), Mannheim i wiele innych).

Usunięte:
- biegły sądowy w zakresie prawa niemieckiego w sprawach przed sądami polskimi (dotychczasowe opinie dla sądów w Krośnie Odrzańskim, Opolu, Olsztynie, Gdańsku) i niemieckimi (Essen, Frankfurt (Oder), Herne-Wanne, Hamburg).


Wersja [16208]

Czas edycji: 2012-04-18 06:37:45. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- 1993 - 1998 - studia prawnicze na [[http://www.prawo.amu.edu.pl Wydziale Prawa]] [[http.//www.amu.edu.pl Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]] - [[http://www.cp.edu.pl Collegium Polonicum]] w [[http://www.slubice.pl Słubicach]] (13 października 1998 - obrona pracy magisterskiej nt. polsko-niemieckiego obrotu prawnego);
- 1993 - 2000 - studia prawnicze na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]] (sem. letni 2000 - 1. niemiecki prawniczy egzamin państwowy);
- od kwietnia 2005 do dziś - asystent ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polzivilrecht/index.html Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];
- od kwietnia 2006 do dziś - [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Radca_prawny radca prawny]] w [[http://www.zielonagora.oirp.pl/ OIRP Zielona Góra]];
- od 2012 r. - doktor prawa (praca doktorska pt. "Umweltprivatrecht in Deutschland und Polen unter europarechtlichem Einfluss" (promotor: prof. dr. Dieter Martiny)).

Usunięte:
- 1.10.1993 - 13.10.1998 - studia prawnicze na [[http://www.prawo.amu.edu.pl Wydziale Prawa]] [[http.//www.amu.edu.pl Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]] - [[http://www.cp.edu.pl Collegium Polonicum]] w [[http://www.slubice.pl Słubicach]] (13 października 1998 - obrona pracy magisterskiej nt. polsko-niemieckiego obrotu prawnego);
- 1.10.1993 - 30.9.2000 - studia prawnicze na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]] (sem. letni 2000 - 1. niemiecki prawniczy egzamin państwowy);
- kwiecień 2005 do dziś - asystent ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polzivilrecht/index.html Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];
- kwiecień 2006 do dziś - [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Radca_prawny radca prawny]] w [[http://www.zielonagora.oirp.pl/ OIRP Zielona Góra]];
- 22 stycznia 2011 - obrona dysertacji nt. "Umweltprivatrecht in Deutschland und Polen unter europarachtlichem Einfluss" (publikacja doktoratu w toku);


Wersja [14409]

Czas edycji: 2011-06-17 13:12:26. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- 22 stycznia 2011 - obrona dysertacji nt. "Umweltprivatrecht in Deutschland und Polen unter europarachtlichem Einfluss" (publikacja doktoratu w toku);

Usunięte:
- 22 stycznia 2011 - obrona doktratu nt. "Umweltprivatrecht in Deutschland und Polen unter europarachtlichem Einfluss" (publikacja doktoratu w toku);


Wersja [14408]

Czas edycji: 2011-06-17 13:11:35. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- 22 stycznia 2011 - obrona doktratu nt. "Umweltprivatrecht in Deutschland und Polen unter europarachtlichem Einfluss" (publikacja doktoratu w toku);


Wersja [14298]

Czas edycji: 2011-05-24 11:38:25. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- biegły sądowy w zakresie prawa niemieckiego w sprawach przed sądami polskimi (dotychczasowe opinie dla sądów w Krośnie Odrzańskim, Opolu, Olsztynie, Gdańsku) i niemieckimi (Essen, Frankfurt (Oder), Herne-Wanne, Hamburg).

Usunięte:
- biegły sądowy w zakresie prawa niemieckiego w sprawach przed sądami polskimi (dotychczasowe opinie dla sądów w Krośnie Odrzańskim, Opolu, Olsztynie, Gdańsku).
>> [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/polrecht/Mitarbeiter/Krzymuski/index.html Über den Verfasser]]>>


Wersja [12371]

Czas edycji: 2010-08-17 15:18:20. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
>> [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/polrecht/Mitarbeiter/Krzymuski/index.html Über den Verfasser]]>>
M [dot] Krzymuski [et] openlaw [dot] pl

Usunięte:
M kropka Krzymuski małpa openlaw kropka pl


Wersja [11470]

Czas edycji: 2010-02-22 13:31:30. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- biegły sądowy w zakresie prawa niemieckiego w sprawach przed sądami polskimi (dotychczasowe opinie dla sądów w Krośnie Odrzańskim, Opolu, Olsztynie, Gdańsku).

Usunięte:
- biegły sądowy w zakresie prawa niemieckiego w sprawach przed sądami polskimi (dotychczasowe opinie dla sądów w Krośnie Odrzańskim, Opolu, Olsztynie).


Wersja [10981]

Czas edycji: 2009-12-07 23:19:21. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- kwiecień 2005 do dziś - asystent ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polzivilrecht/index.html Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];

Usunięte:
- maja 2005 do dziś - asystent ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polzivilrecht/index.html Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];


Wersja [10980]

Czas edycji: 2009-12-07 23:18:33. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- od listopada 2007 do dziś członek zarządu [[http://www.openlaw.pl openlaw.pl]];
- biegły sądowy w zakresie prawa niemieckiego w sprawach przed sądami polskimi (dotychczasowe opinie dla sądów w Krośnie Odrzańskim, Opolu, Olsztynie).

Usunięte:
- od listopada 2007 do dziś członek zarządu [[http://www.openlaw.pl openlaw.pl]].


Wersja [9722]

Czas edycji: 2009-06-23 01:59:03. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- kwiecień 2006 do dziś - [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Radca_prawny radca prawny]] w [[http://www.zielonagora.oirp.pl/ OIRP Zielona Góra]];

Usunięte:
- kwiecień 2006 do dziś - radca prawny w [[http://www.zielonagora.oirp.pl/ OIRP Zielona Góra]];


Wersja [9721]

Czas edycji: 2009-06-23 01:58:10. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- październik 2000 - kwiecień 2003 - [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Aplikacja_(prawo) aplikacja]] sądowa przy Sądzie Okręgowym w [[http://www.jeleniagora.pl Jeleniej Górze]] i Sądzie Rejonowym w [[http://www.kamiennagora.pl Kamiennej Górze]] (marzec-kwiecień 2003 - egzamin sędziowski);

Usunięte:
- październik 2000 - kwiecień 2003 - aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze i Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze (marzec-kwiecień 2003 - egzamin sędziowski);


Wersja [9720]

Czas edycji: 2009-06-23 01:56:09. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
{{ownedpages}}


Wersja [9217]

Czas edycji: 2009-05-12 11:07:00. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- czerwiec 2002 - czerwiec 2005 - stypendium doktoranckie [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];


Wersja [9216]

Czas edycji: 2009-05-12 11:05:58. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- wrzesień 2000 - grudzień 2000 - ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) we [[http://www.euv-frankfurt-o.de/de/forschung/institut/institut_fit/index.html Frankfurter Institut für Transformationsstudien]] (FIT);
- styczeń 2001 - czerwiec 2002 - ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polverfassung/index.html Katedrze Polskiego Prawa Publicznego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];

Usunięte:
- wrzesień 2000 - czerwiec 2002 - ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polverfassung/index.html Katedrze Polskiego Prawa Publicznego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];


Wersja [9215]

Czas edycji: 2009-05-12 11:03:32. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- wrzesień 2000 - czerwiec 2002 - ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polverfassung/index.html Katedrze Polskiego Prawa Publicznego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];
- maja 2005 do dziś - asystent ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polzivilrecht/index.html Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];

Usunięte:
- wrzesień 2000 - czerwiec 2002 oraz od maja 2005 do dziś - asystent ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polzivilrecht/index.html Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];


Wersja [6426]

Czas edycji: 2009-02-05 14:21:21. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- 1.10.1993 - 30.9.2000 - studia prawnicze na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]] (sem. letni 2000 - 1. niemiecki prawniczy egzamin państwowy);

Usunięte:
- 1.10.1993 - 30.92000 - studia prawnicze na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]] (sem. letni 2000 - 1. niemiecki prawniczy egzamin państwowy);


Wersja [6425]

Czas edycji: 2009-02-05 14:21:14. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- 1.10.1993 - 13.10.1998 - studia prawnicze na [[http://www.prawo.amu.edu.pl Wydziale Prawa]] [[http.//www.amu.edu.pl Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]] - [[http://www.cp.edu.pl Collegium Polonicum]] w [[http://www.slubice.pl Słubicach]] (13 października 1998 - obrona pracy magisterskiej nt. polsko-niemieckiego obrotu prawnego);
- 1.10.1993 - 30.92000 - studia prawnicze na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]] (sem. letni 2000 - 1. niemiecki prawniczy egzamin państwowy);
- październik 2000 - kwiecień 2003 - aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze i Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze (marzec-kwiecień 2003 - egzamin sędziowski);

Usunięte:
- 1993 - 1998 - studia prawnicze na [[http://www.prawo.amu.edu.pl Wydziale Prawa]] [[http.//www.amu.edu.pl Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]] - [[http://www.cp.edu.pl Collegium Polonicum]] w [[http://www.slubice.pl Słubicach]] (13 października 1998 - obrona pracy magisterskiej nt. polsko-niemieckiego obrotu prawnego);
- 1993 - 2000 - studia prawnicze na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]] (sem. letni 2000 - 1. niemiecki prawniczy egzamin państwowy);
- 2000 - 2003 - aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze i Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze (marzec-kwiecień 2003 - egzamin sędziowski);


Wersja [6423]

Czas edycji: 2009-02-05 14:19:28. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- wrzesień 2000 - czerwiec 2002 oraz od maja 2005 do dziś - asystent ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter]]) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polzivilrecht/index.html Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];

Usunięte:
- wrzesień 2000 - czerwiec 2002 oraz od maja 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polzivilrecht/index.html Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];


Wersja [6422]

Czas edycji: 2009-02-05 14:17:59. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- kwiecień 2006 do dziś - radca prawny w [[http://www.zielonagora.oirp.pl/ OIRP Zielona Góra]];
- wrzesień 2000 - czerwiec 2002 oraz od maja 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/pr/polzivilrecht/index.html Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego]] na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]];
- od listopada 2007 do dziś członek zarządu [[http://www.openlaw.pl openlaw.pl]].

Usunięte:
- kwiecień 2006 do dziś - radca prawny w OIRP Zielona Góra;
- wrzesień 2000 - czerwiec 2002 oraz od maja 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą;
- od listopada 2007 do dziś członek zarządu openlaw.pl.


Wersja [6421]

Czas edycji: 2009-02-05 14:16:05. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- 1993 - 1998 - studia prawnicze na [[http://www.prawo.amu.edu.pl Wydziale Prawa]] [[http.//www.amu.edu.pl Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]] - [[http://www.cp.edu.pl Collegium Polonicum]] w [[http://www.slubice.pl Słubicach]] (13 października 1998 - obrona pracy magisterskiej nt. polsko-niemieckiego obrotu prawnego);

Usunięte:
- 1993 - 1998 - studia prawnicze na [[http://www.prawo.amu.edu.pl Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]] (13 października 1998 - obrona pracy magisterskiej nt. polsko-niemieckiego obrotu prawnego);


Wersja [6419]

Czas edycji: 2009-02-05 14:14:24. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- 1993 - 2000 - studia prawnicze na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa]] [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Viadrina Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA]] we [[http://www.frankfurt-oder.de/ Frankfurcie nad Odrą]] (sem. letni 2000 - 1. niemiecki prawniczy egzamin państwowy);

Usunięte:
- 1993 - 2000 - studia prawnicze na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą]] (sem. letni 2000 - 1. niemiecki prawniczy egzamin państwowy);


Wersja [5978]

Czas edycji: 2009-01-18 22:41:53. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- wrzesień 2000 - czerwiec 2002 oraz od maja 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą;

Usunięte:
- 2001 - 2002 oraz od maja 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą;


Wersja [5742]

Czas edycji: 2009-01-06 12:48:05. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- 2001 - 2002 oraz od maja 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą;
- od listopada 2007 do dziś członek zarządu openlaw.pl.

Usunięte:
- 2001 - 2002 oraz od maja 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą.


Wersja [5741]

Czas edycji: 2009-01-06 12:47:26. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- kwiecień 2006 do dziś - radca prawny w OIRP Zielona Góra;
- 2001 - 2002 oraz od maja 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą.

Usunięte:
- 2006 do dziś - radca prawny w OIRP Zielona Góra;
- 2001 - 2002 oraz od 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą.


Wersja [4461]

Czas edycji: 2008-10-14 22:55:09. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
M kropka Krzymuski małpa openlaw kropka pl

Usunięte:
M [dot] Krzymuski [at] openlaw [dot] pl


Wersja [4459]

Czas edycji: 2008-10-14 22:45:58. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
==strona użytkownika serwisu==
- 1993 - 1998 - studia prawnicze na [[http://www.prawo.amu.edu.pl Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]] (13 października 1998 - obrona pracy magisterskiej nt. polsko-niemieckiego obrotu prawnego);
- 1993 - 2000 - studia prawnicze na [[http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/index.html Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą]] (sem. letni 2000 - 1. niemiecki prawniczy egzamin państwowy);
- 2000 - 2003 - aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze i Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze (marzec-kwiecień 2003 - egzamin sędziowski);
- 2001 - 2002 oraz od 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą.
**Kontakt**
M [dot] Krzymuski [at] openlaw [dot] pl

Usunięte:
==''strona użytkownika''==
- 1993 - 1998 - studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (październik 1998 - obrona magisterska);
- 1993 - 2000 - studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą (sem. letni 2000 - 1. egzamin państwowy);
- 2000 - 2003 - aplikacja sądowa (marzec-kwiecień 2003 - egzamin sędziowski);
- 2001 - 2002 oraz od 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą.
**Moje statystyki**
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} stron oraz skomentowałem {{countcomments}} strony spośród wszystkich {{countpages}} stron **''{{wikkaname}}''**.


Wersja [3387]

Czas edycji: 2008-08-15 14:38:40. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} stron oraz skomentowałem {{countcomments}} strony spośród wszystkich {{countpages}} stron **''{{wikkaname}}''**.

Usunięte:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} stron oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron **''{{wikkaname}}''**.


Wersja [1694]

Czas edycji: 2008-03-26 23:34:28. Autor: MarcinKrzymuski

Usunięte:
**Interesujące informacje**
- artykuł o prawniczym [[http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?sessionid=0C599A9D1A9C4257803DE20D11423603&docid=12036&docClass=NEWS&site=Anwalt&from=Anwalt.40 knowledge management]];
- [[http://www.jurawiki.de/StartSeite Jurawiki.de]]


Wersja [1690]

Czas edycji: 2008-03-26 23:30:11. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- 1993 - 1998 - studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (październik 1998 - obrona magisterska);

Usunięte:
- 1993 - 1998 - studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (obrona magisterska - październik 1998;


Wersja [1657]

Czas edycji: 2008-03-26 18:03:24. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu użytkownika]
Dodane:
- 2001 - 2002 oraz od 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Polskiego Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą.

Usunięte:
- 2001 - 2002 oraz od 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą.


Wersja [1656]

Czas edycji: 2008-03-26 14:29:25. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu użytkownika]
Dodane:
- [[http://www.jurawiki.de/StartSeite Jurawiki.de]]


Wersja [1655]

Czas edycji: 2008-03-26 14:21:22. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu użytkownika]
Dodane:
- 2000 - 2003 - aplikacja sądowa (marzec-kwiecień 2003 - egzamin sędziowski);
- 2006 do dziś - radca prawny w OIRP Zielona Góra;
- 2001 - 2002 oraz od 2005 do dziś - asystent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) na Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą.
**Interesujące informacje**
- artykuł o prawniczym [[http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?sessionid=0C599A9D1A9C4257803DE20D11423603&docid=12036&docClass=NEWS&site=Anwalt&from=Anwalt.40 knowledge management]];

Usunięte:
- 2000 - 2003 - aplikacja sądowa (marzec-kwiecień 2003- egzamin sędziowski);
- 2006 do dziś - radca prawny w OIRP Zielona Góra
- 2001 - 2002 oraz od 2005 do dziś - asystent na Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą;


Wersja [1654]

Czas edycji: 2008-03-26 14:19:00. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
- 2006 do dziś - radca prawny w OIRP Zielona Góra

Usunięte:
- od 2006 do dziś - radca prawny w OIRP Zielona Góra


Wersja [1653]

Czas edycji: 2008-03-26 14:14:47. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
**O mnie**
- 1993 - 1998 - studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (obrona magisterska - październik 1998;
- 1993 - 2000 - studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą (sem. letni 2000 - 1. egzamin państwowy);
- 2000 - 2003 - aplikacja sądowa (marzec-kwiecień 2003- egzamin sędziowski);
- od 2006 do dziś - radca prawny w OIRP Zielona Góra
- 2001 - 2002 oraz od 2005 do dziś - asystent na Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą;
**Moje statystyki**

Usunięte:
{{calendar}}


Wersja [1568]

Czas edycji: 2008-03-20 12:21:09. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} stron oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron **''{{wikkaname}}''**.

Usunięte:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} strony oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron **''{{wikkaname}}''**.


Wersja [1564]

Czas edycji: 2008-03-20 12:17:50. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} strony oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron **''{{wikkaname}}''**.

Usunięte:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} strony oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron **{{wikkaname}}**.
{{iframe url="http://google.com" [height="480"] [width="650"]}}


Wersja [1563]

Czas edycji: 2008-03-20 12:17:01. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} strony oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron **{{wikkaname}}**.
{{iframe url="http://google.com" [height="480"] [width="650"]}}

Usunięte:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} strony oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron {{wikkaname}}.


Wersja [1562]

Czas edycji: 2008-03-20 12:02:18. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} strony oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron {{wikkaname}}.

Usunięte:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} strony oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron WIKI openlaw.pl.


Wersja [1561]

Czas edycji: 2008-03-20 12:01:01. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} strony oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron WIKI openlaw.pl.

Usunięte:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} stron oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron WIKI openlaw.pl.


Wersja [1560]

Czas edycji: 2008-03-20 12:00:37. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
Do tej pory stworzyłem {{countowned}} stron oraz skomentowałem {{countcomments}} stron spośród wszystkich {{countpages}} stron WIKI openlaw.pl.

Usunięte:
Do tej pory skomentowałwem {{countcomments}} stron w WIKI openlaw.pl


Wersja [1559]

Czas edycji: 2008-03-20 11:59:33. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
Do tej pory skomentowałwem {{countcomments}} stron w WIKI openlaw.pl

Usunięte:
{{countcomments}}


Wersja [1558]

Czas edycji: 2008-03-20 11:58:36. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
{{countcomments}}


Wersja [1557]

Czas edycji: 2008-03-20 11:55:09. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
{{calendar}}


Wersja [1556]

Czas edycji: 2008-03-20 10:31:27. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
===== Marcin Krzymuski =====
==''strona użytkownika''==
CategoryAutorzy

Usunięte:
==== Marcin Krzymuski ====
==informacje (o)sobie==


Wersja [872]

Czas edycji: 2008-01-11 15:35:26. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
==informacje (o)sobie==

Usunięte:
==informacje o osobie==


Wersja [797]

Czas edycji: 2008-01-04 11:20:40. Autor: MarcinKrzymuski [stworzenie profilu]
Dodane:
==== Marcin Krzymuski ====
==informacje o osobie==

----

Usunięte:
=== Marcin Krzymuski ===


Wersja [188]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2007-10-16 18:32:31. Autor: MarcinKrzymuski. [stworzenie profilu]