Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Lit.: Kusiak-Winter 2015


redaktor: Renata Kusiak-Winter
tytuł: Współpraca transgraniczna w administracji publicznej
wydawnictwo: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa
rok wydania: 2015
miejsce wydania: Wrocław
seria: Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. e-Monografie nr 70
ISBN: 978-83-65431-01-1 (druk)
ISBN: 978-83-65431-02-8 (pdf)
dostępność: w całości na stronach Biblioteki Cyfrowej
język: polski
artykuły:
CategoryMonografieKomentarze CategoryWspolpracaMiedzynarodowaSamorzaduTerytorialnegoLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy