Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wersja [18905]

To jest stara wersja EUWTOgolnie utworzona przez MarcinKrzymuski, 2014-06-13 15:42:57.

 

Ogólnie o EUWT


A. Założenia stawiane instrumentowie EUWT
Przed EUWT stawia się zadanie ułatwiania i upowszechniania współpracy transgranicznej.
1. Ułatwianie współpracy transgranicznej
Z punktu widzenia polskiego MSZ konieczne jest ustalenie, czy dotychczasowe formy nie są wystarczające do realizacji założonych celów. Według takiego założenia EUWT stanowi środek ultima ratio, który powinien być stosowany tylko wyjątkowo. Można się domyślać, iż powodem tego jest okoliczność, że EUWT stanowią wyłom w monopolu państwa na prowadzenie polityki zagranicznej, której integralną częścią jest współpraca transgraniczna (Gembiak2013a, s. 45). Innym argumentem jest zasada pomocniczości. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że państwa członkowskie poniekąd powierzyły to zadanie UE, gdyż współpraca transgraniczna stała się "priorytetem polityki europejskiej" a także jednym z komponentów polityki spójności, leżącej w kompetencji UE(por. Martinez2013a, s. 29).
Tymczasem większość podmiotów tej współpracy działa na podstawie rozwiązań wynikających - pośrednio lub bezpośrednio - z Konwencji Madryckiej z 1980 r. (Ramirez2013a, s. 33) a nie rozporządzenia EUWT.
zmniejszenia istotnych trudności napotykanych podczas realizacji działań związanych ze współpracą terytorialną
2. Upowszechnianie współpracy transgranicznej

3. Wzmacnianie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej


B. EUWT a granice
W 1976 r. zarzucano koncecji Euroassociations, że "mogą doprowadzić do faktycznego zaniku granic państwowych, także w ich aspekcie formalnoprawnym" (Joskowiak2013a, s. 22). Czy obecne EUWT jest w stanie spowodować tego typu skutki? Kontrowersje wynikały stąd, że ówczesne Euroassociations miały posiadać kompetencje władcze i osobowość prawną wg prawa wspólnotowego (Jóskowiak2013a, s. 22; zob. Gerlach,Horst: Bericht im Namen des Ausschusses für Regionalpolitik, Raumordnung und Verkehr über den Entschliessungsantrag der Herren Gerlach, Mitterdorfer und Wieldraaijer zur Regionalpolitik der Gemeinschaft bezüglich der Regionen beiderseits der Binnengrenzen der Gemeinschaft (Dok. 5/74), Sitzungsdokumente, Europäisches Parlament ; 1976/77, Dok. 355; EUV: PS 1259).
Tymczasem obecnie EUWT nie tworzy dodatkowego poziomu administracyjnego (Gembiak2013a), gdyż nie posiada własnych kompetencji (Ramirez2013a, s. 36). Ugrupowanie zostaje ustanowione w celu realizacji zadań, wynikających z kompetencji należących do członków ugrupowania, choć nie wyklucza to realizacji pewnych kompetencji z upoważnienia członków EUWT.


CategoryEUWT
Na tej stronie nie ma komentarzy