Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony EUWTOgolnie


Wersja [19935]

Czas ostatniej edycji: 2015-09-28 18:29:00. Autor: MarcinKrzymuski.
Dodane:
CategoryEUWTBazaDanych

Usunięte:
CategoryEUWT


Wersja [19430]

Czas edycji: 2015-02-10 15:51:48. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
W 1976 r. zarzucano koncecji Euroassociations, że "mogą doprowadzić do faktycznego zaniku granic państwowych, także w ich aspekcie formalnoprawnym" (Joskowiak2013a, s. 22). Czy obecne EUWT jest w stanie spowodować tego typu skutki? Kontrowersje wynikały stąd, że ówczesne Euroassociations miały posiadać kompetencje władcze i osobowość prawną wg prawa wspólnotowego (Joskowiak2013a, s. 22; zob. Gerlach,Horst: Bericht im Namen des Ausschusses für Regionalpolitik, Raumordnung und Verkehr über den Entschliessungsantrag der Herren Gerlach, Mitterdorfer und Wieldraaijer zur Regionalpolitik der Gemeinschaft bezüglich der Regionen beiderseits der Binnengrenzen der Gemeinschaft (Dok. 5/74), Sitzungsdokumente, Europäisches Parlament ; 1976/77, Dok. 355; zob. w j. niem. w [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1976_293_R_0036_01 Dz.Urz. C 293 z 13.12.1976, S. 36-43]]).

Usunięte:
W 1976 r. zarzucano koncecji Euroassociations, że "mogą doprowadzić do faktycznego zaniku granic państwowych, także w ich aspekcie formalnoprawnym" (Joskowiak2013a, s. 22). Czy obecne EUWT jest w stanie spowodować tego typu skutki? Kontrowersje wynikały stąd, że ówczesne Euroassociations miały posiadać kompetencje władcze i osobowość prawną wg prawa wspólnotowego (Jóskowiak2013a, s. 22; zob. Gerlach,Horst: Bericht im Namen des Ausschusses für Regionalpolitik, Raumordnung und Verkehr über den Entschliessungsantrag der Herren Gerlach, Mitterdorfer und Wieldraaijer zur Regionalpolitik der Gemeinschaft bezüglich der Regionen beiderseits der Binnengrenzen der Gemeinschaft (Dok. 5/74), Sitzungsdokumente, Europäisches Parlament ; 1976/77, Dok. 355; zob. w j. niem. w [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1976_293_R_0036_01 Dz.Urz. C 293 z 13.12.1976, S. 36-43]]).


Wersja [19175]

Czas edycji: 2014-11-10 10:10:22. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
W 1976 r. zarzucano koncecji Euroassociations, że "mogą doprowadzić do faktycznego zaniku granic państwowych, także w ich aspekcie formalnoprawnym" (Joskowiak2013a, s. 22). Czy obecne EUWT jest w stanie spowodować tego typu skutki? Kontrowersje wynikały stąd, że ówczesne Euroassociations miały posiadać kompetencje władcze i osobowość prawną wg prawa wspólnotowego (Jóskowiak2013a, s. 22; zob. Gerlach,Horst: Bericht im Namen des Ausschusses für Regionalpolitik, Raumordnung und Verkehr über den Entschliessungsantrag der Herren Gerlach, Mitterdorfer und Wieldraaijer zur Regionalpolitik der Gemeinschaft bezüglich der Regionen beiderseits der Binnengrenzen der Gemeinschaft (Dok. 5/74), Sitzungsdokumente, Europäisches Parlament ; 1976/77, Dok. 355; zob. w j. niem. w [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1976_293_R_0036_01 Dz.Urz. C 293 z 13.12.1976, S. 36-43]]).

Usunięte:
W 1976 r. zarzucano koncecji Euroassociations, że "mogą doprowadzić do faktycznego zaniku granic państwowych, także w ich aspekcie formalnoprawnym" (Joskowiak2013a, s. 22). Czy obecne EUWT jest w stanie spowodować tego typu skutki? Kontrowersje wynikały stąd, że ówczesne Euroassociations miały posiadać kompetencje władcze i osobowość prawną wg prawa wspólnotowego (Jóskowiak2013a, s. 22; zob. Gerlach,Horst: Bericht im Namen des Ausschusses für Regionalpolitik, Raumordnung und Verkehr über den Entschliessungsantrag der Herren Gerlach, Mitterdorfer und Wieldraaijer zur Regionalpolitik der Gemeinschaft bezüglich der Regionen beiderseits der Binnengrenzen der Gemeinschaft (Dok. 5/74), Sitzungsdokumente, Europäisches Parlament ; 1976/77, Dok. 355; EUV: PS 1259).


Wersja [18908]

Czas edycji: 2014-06-16 23:38:44. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
((1)) Założenia stawiane instrumentowi EUWT
Z punktu widzenia polskiego MSZ konieczne jest ustalenie, czy dotychczasowe formy nie są wystarczające do realizacji założonych celów. Według takiego założenia EUWT stanowi środek ultima ratio, który powinien być stosowany tylko wyjątkowo. Można się domyślać, iż powodem tego jest okoliczność, że EUWT stanowią wyłom w monopolu państwa na prowadzenie polityki zagranicznej, której integralną częścią jest współpraca transgraniczna (Gembiak2013a, s. 45). Tymczasem politykę zagraniczną mogą prowadzić wyłącznie podmioty będące podmiotami prawa międzynarodowego (publicznego) (por. BVerfGE 2, 347 (374)).
Innym argumentem jest zasada pomocniczości. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że państwa członkowskie poniekąd powierzyły to zadanie UE, gdyż współpraca transgraniczna stała się "priorytetem polityki europejskiej" a także jednym z komponentów polityki spójności, leżącej w kompetencji UE (por. Martinez2013a, s. 29). Należy więc zastanowić się, czy UE nie posiada jednak kompetencji w tym zakresie pozwalającej jej na odejście od kryterium subsydiarności.

Usunięte:
((1)) Założenia stawiane instrumentowie EUWT
Z punktu widzenia polskiego MSZ konieczne jest ustalenie, czy dotychczasowe formy nie są wystarczające do realizacji założonych celów. Według takiego założenia EUWT stanowi środek ultima ratio, który powinien być stosowany tylko wyjątkowo. Można się domyślać, iż powodem tego jest okoliczność, że EUWT stanowią wyłom w monopolu państwa na prowadzenie polityki zagranicznej, której integralną częścią jest współpraca transgraniczna (Gembiak2013a, s. 45). Innym argumentem jest zasada pomocniczości. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że państwa członkowskie poniekąd powierzyły to zadanie UE, gdyż współpraca transgraniczna stała się "priorytetem polityki europejskiej" a także jednym z komponentów polityki spójności, leżącej w kompetencji UE(por. Martinez2013a, s. 29).


Wersja [18907]

Czas edycji: 2014-06-13 15:44:23. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
Upowszechnianie oznacza zwiększenie liczby działań związanych ze współpracą terytorialną.
Wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej stanowi polepszenie warunków w poszczególnych regionach oraz wyrównanie różnic w celu wspierania rozwoju Unii jako całości (por. art. 174 TFUE).


Wersja [18905]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2014-06-13 15:42:57. Autor: MarcinKrzymuski.