Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for ZwolenienieChoroboweWNiemczech


Show raw source

===== Zwolnienie chorobowe w Niemczech ======
== jak informować o chorobie w Niemczech ==


((1)) Wysłanie zwolnienia dla pracodawcy
Termin przedłożenia zwolnienia jest uregulowany w umowie o pracę.
W celu uzyskania zasiłku chorobowego trzeba złożyć w ciągu trzech dni - [[https://www.gesetze-im-internet.de/entgfg/__5.html § 5 des EntFG]]
web: [[https://www.praktischarzt.de/blog/krankmeldung/ Seite]] und [[https://www.arbeitsrechte.de/krankmeldung-ab-wann/ Seite]]

((1)) Wysłanie zwolnienia do kasy chorych
W ciągu tygodnia - [[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__49.html § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V]]

-----
CategoryGrenzgaenger