Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for WojciechLisiewicz


Show raw source

==== Prof. Dr. iur. Wojciech Lisiewicz ====
== strona z profilem użytkownika ==

- absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą (EUV) - 1 egzamin państwowy w 1998 roku;
- absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu - dyplom magisterski w 2001 roku;
- przewód doktorski (tytuł Dr. iur. Wydziału Prawa EUV) zakończony w 2004 roku; publikacja pracy w roku 2005;
- 2005-2009: dział prawny Stadtwerke Leipzig GmbH (odpowiedzialność za działalność grupy kapitałowej w Polsce i inne projekty międzynarodowe koncernu);
- 2006/2007: specjalizacja w prawie energetycznym - ciepłownictwo; publikacja w PUG 7/2007;
- od 1 lipca 2009 r. - profesor zwyczajny państwowej szkoły wyższej w Schmalkalden (Turyngia), profesura prawa gospodarczego;
- specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego, w szczególności prawa regulacji gospodarki (np. prawo energetyczne) oraz prawa gospodarczego prywatnego (umowy, spółki etc.)

----
== Publikacje ==
- [[LisiewiczPUG2007 Podobieństwa i różnice w regulacji działalności ciepłowniczej w Polsce i w Niemczech. Czy ciepłownictwo to monopol naturalny? - w: PUG 7/2007]]


----

==Ciekawe moim zdaniem miejsca w serwisie openlaw.pl:==
- umowa dzierżawy [[WzorUmowaDzierzawyGruntu gruntu rolnego]];

==Linkownik do innych ważnych lub ciekawych zasobów:==
- o tematyce [[http://80.237.160.189/wikka/wikka.php?wakka=RessourcesIT technologii informatycznych]]
- o tematyce [[http://80.237.160.189/wikka/wikka.php?wakka=RessourcesLaw prawniczej]]
- o tematyce [[http://80.237.160.189/wikka/wikka.php?wakka=RessourcesEconomy ekonomicznej i gospodarczej]]

>>[[WLToDo notatnik "to do"]]>>


test: {{pu przepis="art. 222 KC"}}