Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for Martinez2013a


Show raw source

===== Martinez, Rola Komitetu Regionów..., 2013=====

**autor:** Alfonso Alcolea Martinez
**tytuł:** Rola Komitetu Regionów oraz Platformy Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej
**w:** NowakPyzowskaEUWTTatry
**rok:** 2013
**strony:** 28-32
**dostępność:**
- oryginał
**język:** polski i słowacki
----
CategoryEUWTLiteraturaM CategoryEUWTLiteratura2013 CategoryEUWTLiteraturaPolski CategoryEUWTLiteraturaSlowacki