Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for Joskowiak2013a


Show raw source

===== Jóskowiak, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013=====

**autor:** Kazimierz Jóskowiak
**tytuł:** Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - innowacyjny instrument polityki spójności Unii Europejskiej
**w:** NowakPyzowskaEUWTTatry
**rok:** 2013
**strony:** 18-27
**dostępność:** oryginał MK
**język:** polski i słowacki
----
CategoryEUWTLiteraturaJ CategoryEUWTLiteratura2013 CategoryEUWTLiteraturaPolski CategoryEUWTLiteraturaSlowacki